Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hållfasthetslära 934 träffar

Titel Författare År Språk
321 FEM-modellering av bantransport för trycktekniska tillämpningar - examensarbete i hållfasthetslära Johan Renström 1998 Svenska
322 Hållfasthetslära del III - sammansatt hållfasthet jämte några andra problem: kursplan för klasserna 4 dagskolan och 5 aftonskolan vid Stockholms tekniska institut Gunnar Beckman Svenska
323 Kompendium i hållfasthetslära G. Aminoff 1948 Svenska
324 Hållfasthetslära för tekniker Inge Lundén 1956-1960 Svenska
325 Kompendium i byggnadsstatik med hållfasthetslära för A 1 Bengt Våge 1972? Svenska
326 Kompendium i byggnadsstatik med hållfasthetslära för A 1 D. 1 Bengt Våge 1972? Svenska
327 Kompendium i byggnadsstatik med hållfasthetslära för A 1 D. 2 Bengt Våge 1972? Svenska
328 FEM i praktiken - en introduktion till finita elementmetodens praktiska tillämpning Staffan Sunnersjö cop. 1992 Svenska
329 Kompositmekanik - en introduktion till fiberkompositers hållfasthetslära Jan Bäcklund 1979, tr. 1982 Svenska
330 Hållfasthetslärans grunder, Övningshäfte Bertil Bodelind 1980 Svenska
331 Hållfasthetslärans grunder, Grundbok Bertil Bodelind 1981 Svenska
332 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor - litteraturstudie Tommy Zetterwall 1993 Svenska
333 Ytbeläggningar för erosionsskydd i fluidbäddar - Coating as erosion protective barriers in fluidized beds Peeter Tarkpea 1998 Svenska
334 Reparationssvetsning av kryppåkända komponenter i högtemperaturanläggningar med rekommendationer - Repair welding of creep exposed high temperature plant components including recommendations Jan Storesund 1999 Svenska
335 Krypbeteende och livslängdsbedömning för modifierade 12% kromstål 1999 Svenska
336 Kom igång med FEM Lars Göran Pärletun 1994 Svenska
337 Inverkan av ingrepp i ångledningssystem på dess återstående kryplivslängd - Influence of refurbishment of steam piping systems on the remaining creep life time Peter Segle 1999 Svenska
338 Sprickslutning - en experimentell undersökning Klas Johansson 1994 Svenska
339-340 Teknologi - tabellsamling (flera utgåvor) Lars Albrektsson cop. 1989 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.