Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
321 Nödvändigheten av och möjligheterna för en fortsatt reglementering av konsumtionsvarorna vid återgången till fredsförhållanden - Övers. av Allan Lagus H Vasenius 1919 Svenska
322 Svensk vitterhet för skola och hem - Utg. av Ernst Lagus 1916 Svenska
323 Handlingar och uppsatser rörande Finlands kyrkohistoria - Utgifne af Wilhelm Gabriel Lagus 1845-50 Svenska
324 Specimen academicum Medeam tragaediam Euripidis cum Medea Senecae comparans - - Euripidés tragedi Medea jemförd med Senecas Medea. Akademiskt prof.1830 Text med öfvers.af Wilh.Lagus. Johan Ludvig Runeberg 1879 Latin
325 Juridiskt Album utg. af Robert Lagus 1861-62 Svenska
326-327 Om nödvärn enligt Finlands gällande lag - Akad.afh. Præs.W.G.Lagus (flera utgåvor) Johan Philip Palmén 1840 Svenska
328 Skisser från det gamla Wiborg - Med historisk text af Gabriel Lagus K. A. Wrede 1895 Svenska
329 Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus, civibusque academicis et urbicis, rector Regiæ academiæ Aboensis Andreas Johannes Mether, ... s. p. d Anders Johan Mether 1806 Latin
330 Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistorie - Ny följd. Utgifne af Wilhelm Gabriel Lagus 1836-39 Svenska
331 Minnes-tal öfver Wilhelm Gabriel Lagus, hållet, på Finska vetenskaps-societetens årshögtid, den 29 april 1860 Gabriel Rein 1860 Svenska
332 Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i orientaliska litteraturen, philosophiae doctorn och magistern Jacob Johan Wilhelm Lagus kommer att tillträda sitt embete, inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner vördnadsfullt af historisk-philologiska facultetens decanus Fredr. Cygnaeus Fredrik Cygnæus 1857 Svenska
333 Skaldestycken för barn Jacob Tengström 1875 Svenska
334 Kadonnut Kreikka - suomalaisten matkakuvauksia ennen massaturismia 2006 Finska
335 Iisalmen ruhtinaskunta - modernin projekti sukuverkostojen periferiassa Matti Klinge 2006 Finska
336 Det svunna Grekland - finska reseskildringar från tiden före massturismen 2006 Svenska
337 Finlandssvenska tekniker Bd 5 2005 Svenska
338 Hur fältarbetet presenterats i folkloristiska artiklar - analys av några finlandssvenska folkloristers artiklar publicerade 1848-1968 Pia von. Knorring 1997 Svenska
339 S:ae Regiae Majestatis spectatae fidei viro, admodum reverendo et clarissimo, d:no Isaaco Lago, clementissime demandatum sibi pastoritium munus ad eccles. Fennicam Holmiensem adituro d. III Maj. MDCCCVII, adplausus amicorum, B. Lennéus B. Lennéus 1807 Latin
340 Starkare än döden Aina Gustava Lagsus 1926 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.