Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1034 träffar

Titel Författare År Språk
361 Älvsbacka kyrka - vägledning Louise Tham 1964 Svenska
362 Lucky People Forecast - a systemic futures perspective on fashion and sustainability Mathilda Tham 2008 Engelska
363 En gentleman av den sämre sorten Pieter Tham 2005 Svenska
364 Skuggor över Golden Gate Pieter Tham 2019 Svenska
365 Östergötlands länsmuseum - historiska milstolpar: 1864-1884-1893-1934-1939-1983-1989 Ulla Tham 1989 Svenska
366 Crop plans and yield predictions for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) mixtures Åsa Tham 1994 Engelska
367 Stand volume function for young mixed stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) silver birch (Betula pendula Roth) and European birch (Betula pubescens Ehrh.) - Beståndsvolymfunktioner för unga blandbestånd av gran (Picea abies (L) Karst.), vårtbjörk (Betula pendula Roth) och glasbjörk (Betula pubescens Ehrh.) Åsa Tham 1988 Engelska
368 Yield prediction after heavy thinning pf birch in mixed stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) - Produktionsförutsägelser vid kraftiga gallringar av björk i blandbestånd av gran (Picea abies (L.) Karst.) och björk (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) Åsa Tham 1988 Engelska
369 Til kongl. wettenskaps-academien. =(Rubr.)=/(T.) =S. impr.= Pehr Tham 1795 Svenska
370 Lettre à mr. Linguet, au sujet de ce qu'on trouve dans ses annales, sur Voltaire et sur la secte dite philosophique./(Pehr Tham.) À Stockholm, chez Charles Stolpe, 1782 Pehr Tham 1782 Franska
371 Memorial af hof-intendenten Pher ! Tham, upläst hos högl. ridderskapet och adeln, den 5 junii 1809, rörande den nya regerings-formen. =(Rubr.)= (Skara, tryckt hos F.J. Leverentz 1811.) Pehr Tham 1811 Svenska
372-374 Eftersök på klövvilt - eftersökshundens dressyr (flera utgåvor) Mikael Tham 2010 Svenska
375-376 Vildsvin - beteende och jakt (flera utgåvor) Mikael Tham 2009 Svenska
377 Histoire d'Engelbrecht Engelbrechtson, extraite du 22:eme livre de la chronique suedoise et gothique de Johannes Magnus. Scara, chez F.J. Leverentz 1811 Johannes Magnus 1811 Franska
378 Thoi Hau Chien Tham Van Le 2019
379 Somatomedin B, an exploration of circulating levels in relationship to neuropsychiatric disorders Anne Tham 1988 Engelska
380 Ett kulturlyft för Sverige - tankar om konst och kulturpolitik Carl Tham 2010 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.