Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Olrik 59 träffar

Titel Författare År Språk
21 Danske Sagn og Æventyr fra Folkemunde Samling 3 1923 Danska
22 Fra dansk folkemindesamling 1, Meddelelser og spörsmål 1908 Danska
23 Dansk navneskik - betaenkning afgiven af den af Justitieministeriet den 4. maj 1898 nedsatte kommission Fredrik Nielsen 1899 Danska
24 Axel Olriks Breve til Holger Begtrup Axel Olrik 1924 Danska
25 Bjarkemål Axel Olrik 1982 Danska
26 Danmarks heltedigtning - en oldtidsstudie Axel Olrik 1903-1910 Danska
27 Danmarks heltedigtning D. 1, Rolf Krake og den ældre Skjoldungrække - en oldtidsstudie Axel Olrik 1903 Danska
28 Danmarks heltedigtning D. 2, Starkad den Gamle og den yngre Skjoldungrække - en oldtidsstudie Axel Olrik 1910 Danska
29-33 Danske heltesagn (flera utgåvor) Axel Olrik 1959 Danska
34 De nordiska folken under vikingatiden och den äldsta medeltiden Axel Olrik 1925 Svenska
35 Folkelige afhandlinger Axel Olrik 1919 Danska
36 The heroic legends of Denmark Axel Olrik 1919 Engelska
37 Kilderne til Sakses Oldhistorie - en litteraturhistorisk undersøgelse Axel Olrik 1892-1894 Danska
38 Kilderne til Sakses Oldhistorie 1, Forsøg på en tvedeling af kilderna til Sakses Oldhistorie - en litteraturhistorisk undersøgelse Axel Olrik 1892 Danska
39 Kilderne til Sakses Oldhistorie 2, Norróne Sagaer og Danske sagn - en litteraturhistorisk undersøgelse Axel Olrik 1894 Danska
40 Loke i nyere folkeoverlevering Axel Olrik 1909 Danska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.