Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Håkan Sjögren 84 träffar

Titel Författare År Språk
21 De particulis copulativis apud Plautum et Terentium - quaestiones selectae Håkan Sjögren 1900 Latin
22 Ett och annat om de klassiska språken vid läroverken i Förenta Staterna Håkan Sjögren 1902 Svenska
23 Grunddragen af den Herbartska pedagogiken Håkan Sjögren 1901 Svenska
24 Horatius såsom skolbok Håkan Sjögren 1902 Svenska
25 Några romerska inskrifter i arkeologiska museet i Uppsala Håkan Sjögren 1924 Svenska
26 Den spartanska ungdomens uppfostran under forntiden Håkan Sjögren 1901 Svenska
27 Uppfostran och undervisning i antikens Hellas och Rom Håkan Sjögren 1901 Svenska
28 Zum Gebrauch des Futurums im Altlateinischen Håkan Sjögren 1906 Tyska
29 Adjective ratings and dimension analyses of perceived sound quality of sound-reproducing systems Alf Gabrielsson 1973 Engelska
30 Detection of amplitude distortion in flute and clarinet spectra Alf Gabrielsson 1971 Engelska
31 Judgments and dimension analyses of perceived sound quality of soundreproducing systems Alf Gabrielsson 1971-1972 Engelska
32 Judgments and dimension analyses of perceived sound quality of soundreproducing systems Vol. 1 Alf Gabrielsson 1971 Engelska
33 Judgments and dimension analyses of perceived sound quality of soundreproducing systems Vol. 2 Alf Gabrielsson 1972 Engelska
34 Grammatista philosophans, seu Colloqvia & sermones, quorum argumento brevis primum, & adolescenti ingenio accommodata, natvræ historia traditvr, tum latinæ quoque orationis genuina constructio, &c. Cui, ob methodi similitudinem, accessit - oratio pari ratione figvrata, &c. Avctore Andrea Rydelio ... Nunc regvlis syntacticis Strelingianis, notisqve svecicis illvstratvs, et, adjunctis ei, ex interpretatione Sebast. Castellionis, XXXVI pericopis evangelicis; item, quæ tironum : teri manibus solent, distichis Catonis, denuo editus opera & sumtu Haqvini Sjögren ... Wexioniæ 1780, litteris A. Wrigseen & A. Thetzell Andreas Rydelius 1780 Latin
35 Grammatista philosophans seu VII colloquia latina. Ex editione Haquini Sjögren recensita Andreas Rydelius 1832 Latin
36 ABC-bok, med korrt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet; sedan om herrans afsigt med den h. nattwarden. Sist, förhör öfwer hela denna ABC-bok. Femte upplagan./(Håkan - Sjögren.) Wexjö år 1816, hos directeuren Sv Rask. Till förmån för fattig-skolan, där hon ock endast hålles till köps Håkan Sjögren 1816 Svenska
37 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, at lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Fjerde uplagan, hwaruti är, lika som i den 3:dje, et tillägg, /sid. 20-24/ om herrans afsickt med den - h. nattwarden./(Håkan Sjögren.) Tryckt i Wexiö, år 1809, hos Swen Rask Håkan Sjögren 1809 Svenska
38 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, at lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet; sedan om herrans afsickt med den h. nattwarden. Sidst, förhör öfwer hela denna ABC-bok. Femte uplagan Håkan Sjögren 1816 Svenska
39 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet./(Håkan Sjögren.) Tryckt i Wexiö, år 1804, hos Sven Rask och Christina Cath. Thetzell Håkan Sjögren 1804 Svenska
40 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Andra uplagan, hwaruti är ett tillägg, /sid. 20-24/ om herrans h. nattward./(Håkan Sjögren.) Tryckt - i Wexiö, år 1805, hos Sven Rask och Christina C. Thetzell Håkan Sjögren 1805 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.