Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harald Åkerstein 28 träffar

Titel Författare År Språk
21 Till Napoleons Paris - en svensk löjtnants äventyr Harald Åkerstein 1935 Svenska
22-23 Trädgårdsbok för folk- och fortsättningsskolan samt hemmet - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering och vård m.m., efter nyaste källor och praktiska rön (flera utgåvor) Harald Åkerstein 1932 Svenska
24 Under skaraborgsfanorna - syner, sånger och minnen Harald Åkerstein 1937 Svenska
25 Behandling af styckerne med hvad dem tillhörer i afseende på antändning med slagkrut./(Åkerstein.) Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1829 Nils Harald Joachim Åkerstein 1829 Svenska
26 Svar på anmärkningar rörande slagkruts-antändningen vid artilleriets stycker, under skjutningarne 1829, till följe af nådig befallning lemnade Nils Harald Joachim Åkerstein 1830 Svenska
27 Svar på Kgl. Krigsvetenskaps-akademiens täflingsämne: En jemförelse emellan det ridande och åkande artilleriet Nils Harald Joachim Åkerstein 1823 Svenska
28 Åminnelse-tal öfver chefen för Kongl. Svea artilleri-regemente, general-adjutanten, öfversten och ridd. af Kongl. Svärds-orden, Adolf Sebast. Gethe - hållet i Kongl. krigs-Vetenskaps-Akademien den 12 nov. 1825 Nils Harald Joachim Åkerstein 1825 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.