Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Illustrerad svensk litteraturhistoria 84 träffar

Titel Författare År Språk
21 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Sveriges litteratur under nyhumanismens och nyromantikens tid (från 1809 till inemot 1830-talets slut) Henrik Schück 1913 Svenska
22 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Frihetstiden Henrik Schück 1927 Svenska
23 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 6, Efterromantiken Henrik Schück 1930 Svenska
24 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Romantiken Henrik Schück 1929 Svenska
25 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4, Gustavianska tiden Henrik Schück 1928 Svenska
26 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Forntiden och medeltiden Henrik Schück 1926 Svenska
27 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Reformationstiden och stormaktstiden Henrik Schück 1927 Svenska
28 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 7, Den nya tiden (1870-1914) Henrik Schück 1932 Svenska
29 Illustrerad svensk litteraturhistoria 1, Sveriges litteratur till frihetstidens början Henrik Schück 1896 Svenska
30-31 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 8, Fyra decennier av nittonhundratalet (flera utgåvor) Henrik Schück 1952 Svenska
32-33 Illustrerad svensk litteraturhistoria - D. 7 : Den nya tiden (1870-1914) av Gunnar Castrén (flera utgåvor) Henrik Schück 1932 Svenska
34 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Karolinska tiden, frihetstiden, gustavianska tiden 1956 Svenska
35 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Romantiken, liberalismen 1956 Svenska
36 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1955-1958 Svenska
37 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Fyra decennier av nittonhundratalet 1952 Svenska
38 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Forntiden, medeltiden, vasatiden 1955 Svenska
39 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Fem decennier av nittonhundratalet 1966 Svenska
40 Illustrerad svensk litteraturhistoria 2:1, Sveriges litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarfvet (1718-1809) Henrik Schück 1897 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.