Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: James Fenimore Cooper 648 träffar

Titel Författare År Språk
21 Bijägaren James Fenimore Cooper 1883 Svenska
22 Blockhuset - Fri bearb. för ungdomen efter J. F. Coopers roman "Wyandotte" av E. G James Fenimore Cooper 1919 Svenska
23 Blockhusets belägring James Fenimore Cooper 1875 Svenska
24 The borderers, or, The Wept of Wish-Ton-Wish - a tale James Fenimore Cooper 1835 Engelska
25 Gränsboerne, eller Wish-Ton-Wish's klagan 1, Förra delen. Öfversättning från engelskan - Berättelse James Fenimore Cooper 1836 Svenska
26 Gränsboerne, eller Wish-Ton-Wish's klagan 2, Sednare delen. Öfversättning från engelskan - Berättelse James Fenimore Cooper 1836 Svenska
27 Gränsboerne eller Wish-Ton-Wishs's klagan - berättelse James Fenimore Cooper 1860 Svenska
28-30 The bravo - a Venetian story (flera utgåvor) James Fenimore Cooper 1912 Engelska
31 Der Bravo - eine venetianische Geschichte James Fenimore Cooper 18-? Tyska
32 Der Bravo 1 - eine venetianische Geschichte James Fenimore Cooper 18-? Tyska
33 Der Bravo 2 - eine venetianische Geschichte James Fenimore Cooper 18-? Tyska
34 The Bravo. A tale by J. F. Cooper, .... New ed. London, George Routledge and Sons James Fenimore Cooper 18-- Engelska
35-36 Banditen (flera utgåvor) James Fenimore Cooper 1833 Svenska
37 Banditen D. 1 - en berättelse James Fenimore Cooper 1833 Svenska
38 Banditen D. 2 - en berättelse James Fenimore Cooper 1833 Svenska
39 Briggen Molly eller äfventyr vid Golföarna James Fenimore Cooper 1892 Svenska
40 The chainbearer, or, The littlepage manuscripts James Fenimore Cooper 189-? Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.