Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan O. Mattsson 67 träffar

Titel Författare År Språk
21 Färgkodning av satellitregistrerad värmebild Jan O. Mattsson 1973 Svenska
22 Försök till bedömning av terrängens förutsättningar att påverka det lokala temperaturklimatet vid utstrålningsväder Jan O. Mattsson 1974 Svenska
23 Heiligenschein och retroreflexion från daggbelagda ytor Jan O. Mattsson 1971 Svenska
24 Introduktion till mikro- och lokalklimatologin Jan O. Mattsson 1979 Svenska
25 Klimatet i lövskog, barrskog och på öppen ängsmark - resultat av några jämförande mätningar på en lokal i östra Skåne Jan O. Mattsson 1982 (duplic.) Svenska
26 Lokalklimatiska och geomorfologiska kartor för planeringsändamål - Jan O. Mattsson, Jan Swantesson Jan O. Mattsson 1987 Svenska
27-28 Lokalklimatiska temperaturstudier inom ett skånskt fruktodlingsdistrikt med särskilt beaktande av frostläntheten - Local climatic temperature studies in a Scanian fruit-growing district with special regard to the exposure to frost (flera utgåvor) Jan O. Mattsson 1978 Svenska
29-30 Meteorologi (flera utgåvor) Jan O. Mattsson 1982 Svenska
31 Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008 Jan O. Mattsson 2009 Svenska
32 Microclimatic observations in and above cultivated crops - with special regard to temperature and relative humidity Jan O. Mattsson 1961 Engelska
33 Modelling cold air patterns Jan O. Mattsson 1981 Engelska
34 Moln - uppkomst, indelning, formvärld Jan O. Mattsson 2008 Svenska
35 Några exempel på lokalklimatisk terrängbedömning och synpunkter på praktisk användning av sådan Jan O. Mattsson 1975 Svenska
36 Några mikroklimatologiska temperatureffekter registrerade med infrarödtelevision Jan O. Mattsson 1976 Svenska
37 Retroreflection of light from drop-covered surfaces and an image-producing device for registration of this light Jan O. Mattsson 1972 Engelska
38 Soil temperatures and light, wind and air humidity conditions of potato crops Jan O. Mattsson 1966 Engelska
39-40 Stadsstruktur, bebyggelseförtätning, klimat - resultat av studier i Malmö, särskilt inriktade på temperaturförhållanden (flera utgåvor) Jan O. Mattsson 1986 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.