Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Svante Hultengren 64 träffar

Titel Författare År Språk
21 Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet Svante Hultengren 1988 Svenska
22 Lavarna och luften på Dal och i Trestad - en inventering av epifytiska blad- och busklavar i och omkring föroreningskällor i norra Älvsborgs län och Trestadsområdet Svante Hultengren 1987 Svenska
23 Lavarna och luften på Dal och i Trestad samt i Ulricehamn - lavflorans utveckling från 1986 till 1992 : återinventering av lavlokaler som första gången inventerades 1986 i syfte att kartlägga luftföroreningarnas skador på lavfloran Svante Hultengren 1993 Svenska
24 Lavfloran i skogliga observationsytor Svante Hultengren 1988 Svenska
25 Lavfloran kring Stenungsund samt oljeraffinaderiet Scanraff i Lysekils kommun Svante Hultengren 1993 Svenska
26 Lavinventeringar på Gotska Sandön 2005 och 2006 Svante Hultengren 2007 Svenska
27-28 Lunglav - inplantering och återfotografering av lunglav i sex skogsbestånd i Göteborgs kommun 2002 (flera utgåvor) Svante Hultengren 2006 Svenska
29-30 Lövskogar i Tjörns kommun (flera utgåvor) Svante Hultengren 1990 Svenska
31 Nyckelbiotoper och andra värdefulla biotoper - vård & skötsel Svante Hultengren cop. 1999 Svenska
32 Preliminär lista över trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län - delrapport 1993 från projekt "Provinsflora över trädlevande lavar i västra Sverige" Svante Hultengren 1994 Svenska
33 Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap - kompendium för Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) Svante Hultengren 2006 Svenska
34 "Tillståndet för den epifytiska lavfloran i Västmanland 1995" - program- och metodikförslag för övervakning av epifytiska lavar i Västmanland Svante Hultengren 1996 Svenska
35 Träd i odlingslandskapet Svante Hultengren cop. 1994 Svenska
36 Trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län - delrapport 2, 1994/95, projektet "Provinsflora över trädlevande lavar i västra Sverige" Svante Hultengren 1995 Svenska
37 Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län - bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden Svante Hultengren 1995 Svenska
38-39 Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap - utvecklingen under de senaste 30 åren (flera utgåvor) Svante Hultengren 2016 Svenska
40 Åtgärdsprogram för bevarande av atlantisk vårtlav - (Pyrenula occidentalis R.C. Harris) : hotkategori: Akut hotad (CR) Svante Hultengren 2006 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.