Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: djursholm 1282 träffar

Titel Författare År Språk
21 Skrifter 17, Minnesskrift om Djursholms samskola : läsåren 1891/92-1981/82 1982 Svenska
22 Villastaden 100 år 1989 Svenska
23 Fastigheten stg 399, kv Lorride, Djursholm Brita Hansson 1982 Svenska
24 När Djursholm blev Danderyd - röster om kommunsammanläggningen 1971 : en minnesskrift 25 år efter kommunsammanslagningen Danderyd/Djursholm : politiker och tjänstemän kommenterar beslutsprocessen och känslorna kring sammanläggningen Idar Aasen 1996 Svenska
25 Ett hem på Djursholm Elis Herman Benckert 1912 Svenska
26 Skrifter 18, Verksamheten 1923-1983 med systematiskt register över artiklar i samfundets skriftserie årgångarna I-XVII 1983 Svenska
27 Djursholm, vår hembygd - bilder ur Djursholms stads, Djursholms gods och Danderyds sockens natur- och kulturhistoria Karl Efraim Renqvist 1940 Svenska
28 Djursholms kapell sjuttio år 1968 Svenska
29 Monografi över Djursholms slott Bror Folcker 1975 Svenska
30 Svalnäsvillorna i Djursholm - omistliga, värdefulla och intressanta Carl Ove Hofman-Bang 2019 Svenska
31 Skrifter 25 1996 Svenska
32 Vägvisare i Djursholm John Lundberg 1916 Svenska
33 Karta öfver Djursholm 1909 Svenska
34 Bilder och skildringar från Djursholms Villastad 1891 Svenska
35 Villa Lagercrantz - en byggnads historia Lenita Björk 1996 Svenska
36 Elsa Beskow i Djursholm - fantasi och verklighet Stina Hammar 2006 Svenska
37 Djursholmsjubiléer 1998 1998 Svenska
38 Verner von Heidenstam i liv och dikt på Djursholm - (1899-1902) Herman Stolpe 1984 Svenska
39 Banérbiblioteket i Djursholm Rolf Norberg 2007 Svenska
40 Djursholms fornnordiska namn - vägar, villor och kvarter 2003 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.