Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: spårväg 62 träffar

Titel Författare År Språk
21 Malmö elektriska spårväg 100 år Per Gunnar Andersson 2006 Svenska
22 Spårkonstruktioner och byggmetoder för spårväg - inventering och utvärdering av svenska nybyggnadsprojekt Andreas Arvidsson 2012 Svenska
23 Duospårväg - Karlsruhemodellen : huvudstudie av tillämplighet i Sverige 1998 Svenska
24 Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar - en fallstudie av Spårväg syd Erik Johansson 2018-03-12 Svenska
25 Sölvegatan - huvudstråk genom universitets- och forskningsområdet i Lund Linda Johansson 1999 Svenska
26 Persontransporter i långa banor - Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande effekter Thomas Johansson 2008 Svenska
27 P.M. angående yrkanden, som framställts af egare eller innehafvare af jord, som tagits i anspråk med anledning af expropriation för anläggning af Lund-Bjerreds spårväg Lund-Bjerreds spårväg 1902 Danska
28 Spårväg stängs tillfälligt för arbete med Ånäsbron 2020 Svenska
29 Spårväg och buss i Stockholm 1877-1952 i bild och text 1952 Svenska
30 Handbok - ...med regler för järnväg, tunnelbana och spårväg 1999? Svenska
31 Handbok 2002 - -med regler för järnväg, tunnelbana och spårväg 2002 Svenska
32 Handbok 2007 - -med regler för järnväg, spårväg och tunnelbana 2007? Svenska
33 Handbok 2008 - -med regler för järnväg, spårväg och tunnelbana 2008? Svenska
34 Gods på spårväg - finns möjligheterna i Helsingborg? Elin Jungevi 2016 Svenska
35 Jämförelse mellan olika material i spåröverbyggnadens bärlager - bärighets- och materialprovning av spårväg i Göteborg Sameer Abdelhamid 2007 Svenska
36 Utdrag af domboken, hållen vid lagtima vårtinget med Forna och Bara härad ... d.7 april 1902 - Ang. Styrelsens för Lund-Bjerreds spårvägs aktiebolags ansökan om tillsättande af en expropriationsnämnd Lund-Bjerreds spårväg 1902 Svenska
37 Dokumentation från workshop angående körsimulator för järnväg/spårväg - 6 februari 2002 i Borlänge, inbjudare var Banverket och VTI 2002 Svenska
38 Säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg, m.m 1989 Svenska
39 I fäders spår- - 90 år med spårväg och buss i Helsingborg Ulf Rigstam 1993 Svenska
40 Spårväg och trafiksäkerhet – hur farliga är spårvagnar för oskyddade trafikanter? 2015-03-14T15:17:20+01:00 Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.