Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: matthias 12059 träffar

Titel Författare År Språk
421 Enumeratio plantarum vascularium, qvae circa Christianiam sponte nascuntur Matthias Blytt 1844 Norska
422 Briefwechsel zwischen Matthias Bernegger und Johann Freinsheim (1629.1633-36) Matthias Bernegger 1905 Tyska
423 Tal på 25 årsdagen af prostens och kyrkoherdens öfver Torpa församling ... P.D. Pontins samt dess frus välborna C.C. Wejdenhjelms äktenskap, hållet i Torpa kyrka d. 19 sept. 1824 af ... Math. Sundewall. Linköping, 1825; Axel Petre Matthias Sundevall 1825 Svenska
424 Liktal öfver framledne prosten och kyrkoherden öfver Torpa församling ... P.D. Pontin, hållet uti Torpa kyrka d. 12 maji 1825. Af ... Math. Sundewall. Linköping, 1825; Axel Petre Matthias Sundevall 1825 Svenska
425 Oratio de fatis latinæ linguæ habita in conventu societatis scanensis a Matth. Stoltz die XXII octobris MDCCLXXXVIII et svasu rogatuque max. rev. d.d. atque inspectoris civiumque nationis prælo commissa. Londini Gothorum ap. C.G. Berling - camer. aulic. et acad. carol. typogr Matthias Stoltz 1788 Latin
426 Grekland. Sång af M. K. Linköping, 1824; Axel Petre Matthias Kjellenberg 1824 Svenska
427 Skandinavisk härsång. Af M. Kjellenberg. Försäljes till bidrag vid insamlingen åt grekerne. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1827.) Matthias Kjellenberg 1827 Svenska
428 Minnes-sånger och dikter Första samlingen Matthias Kjellenberg 1837 Svenska
429 Minnes-sånger och dikter Andra samlingen Matthias Kjellenberg 1843 Svenska
430 Via philosophica Ad Veram, Veræ Medicinæ Universalis Materiam. Der Philosophische Weg Zu der wahren Materia Warhafftiger Universal Medicin ... durch Einen treugesinten Liebhaber, zu einem neu-angehenden glückselig er-wünschten 1670. Jahr, Gedruckt Stockholm im letzten Monat und Aussgang des 1669. Jahrs Matthias Drakenstierna im letzten Monat des 1669. Jahrs Latin
431 Le retable d'Issenheim - Texte de J.K.Huysmans Matthias Grünewald 1951 Franska
432 Grünewald: Le rétable d'Issenheim - Texte de J.K.Huysmans Matthias Grünewald 1951 Franska
433 Das Werk des Meisters Mathis Gothardt Neithardt - Den einleitende Text und den Bildteil besorgte Martin Hürlimann. Den Text-Anhang verfasste Werner R. Deutsch. Illustr. 2. Aufl Matthias Grünewald 1939 Tyska
434 Die Grünewald-Zeichnungen der Sammlung v. Savigny - Herausg. von Max J.Friedländer Matthias Grünewald 1926 Tyska
435 Die Zeichnungen - Hrsg.von Max Friedländer Matthias Grünewald 1927 Tyska
436 Matthias Grünewald - Das Wunder des Isenheimer Altars Hugo Kehrer 1919. Tyska
437 Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch Matthias Lexer 1930 Tyska
438 Ex Cornelii Taciti Germania et Agricola Quæstiones Miscellaneæ. Olim Moderante Matthia Berneggero Academicis Exercitationibus sparsim disputatæ. Vnum in corpus certumque ordinem ex B. Soceri mandata institutog tributas, ipsiusquc adnotationibus manuscriptis passim auctas edidit Io. Freinshemius Argentorati... MDCXL Matthias Bernegger 1640 Latin
439 Ex indultu ampliss. facultatis juridicae, in illustri & inclyta academia Aboënsi, praeside ... dn. Matthia Swedero ... bonorum examini seqventes paragraphos submittit, de successione ab intestato Isaacus L. Melliin Junecop. auctor & resp. ad diem 25 junii, hora 8 matut. in auditorio majori ventilandos Matthias Sveder 1687 Latin
440 Discursus academicus de tabellario, qvem cum consensu amplissimæ facultatis juridicæ, sub moderamine dn. Matthiæ Swederi, ... liberalis exercitii gratia examinandum proponit Joachimus B. Caloander Aboensis. In audit. max. ad diem XXVI. Junii, M.DC.LXXXIX Matthias Sveder 1689 Latin

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.