Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1056 träffar

Titel Författare År Språk
441 Mat i Jämtland och Härjedalen Ulla Tham 1984 Svenska
442 Behandling av lövträd i barrträdsföryngringar Åsa Tham 1983 Svenska
443 Gran och björk i blandning - gallring i unga bestånd, försöksuppläggning och utgångsläge = Mixed spruce and birch : thinning in young stands, experimental design and initial position Åsa Tham 1987 Svenska
444 Kemisk/mekanisk röjning - ett alternativ för 80-talets röjningar? Åsa Tham 1982 Svenska
445-446 Politiska antekningar. Första stycket. Skrifvit på D---a af T- i december år 1792. Med några tilökningar sedermera (flera utgåvor) Pehr Tham 1799 Svenska
447 När den lille väntas - kort vägledning för unga mödrar : med 49 illustrationer Karin Tham 1921 Svenska
448-449 Göthiska monumenter; samlade och beskrifne (flera utgåvor) Pehr Tham 1794 Svenska
450 Public health aspects of on-farm manufactured cheese - a bacteriological study of goat cheese Wilhelm A. Tham 1989 Engelska
451 Anmärkningar vid hr. grefwe Björnstjernas afhandling Om beskattningens grunder i Sverige Wollrath Tham 1833 Svenska
452 Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 Pehr Tham 1797 Svenska
453 Quae a tutoribus Caroli XI regis suecani cum exteris populis sint acta - p. 1-4 Vilhelm Tham 1848 Latin
454 Angående et almänt tingshus i Thorbjörntorp. Til prejudicat för flera. =(Rubr.)=/(T.) Skara, F.J. Leverentz, 1795. Pehr Tham 1795 Svenska
455 Angående wår nya litteratur tidning utkommen i Upsala i mars månad. =(Rubr.)=/(T -) Skara, F.J. Leverentz, 1795. Pehr Tham 1795 Svenska
456 Svarta veckan 1914 - aktstycken till världskrigets utbrott Wilhelm Tham 1939 Svenska
457 Utdrag af protocollet hållit å allmän sochnestämna med Härlunda och Bjärka sochnar, i Bjärka kyrka d. 29 maij 1769. och widare justerat d. 4 junii: =S. impr.= 1769 Svenska
458 Den gunstige läsaren lycka och godt förstånd! =(Rubr.)=/(T.) Skara, F.J. Leverentz, 1795. Pehr Tham 1795 Svenska
459 Jämförelse. =(Rubr.)=/(T.) =S. impr.= Pehr Tham 1799 Svenska
460 Anmärkningar om eldswådor, tid efter annan, och uppå gifne anledningar, författade. =(Rubr.)=/(T.) Skara, F.J. Leverentz. Pehr Tham 1793 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.