Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1040 träffar

Titel Författare År Språk
501 Om helgedagar. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1769 Pehr Tham 1769 Svenska
502 Photogrammetric orientation data and determination of their accuracy Percy Tham 1947 Engelska
503 Photogrammetrische Auswertung ebener Gelände - Nachtrag Percy Tham 1940 Svenska
504 Politiska erhinringar, tredje stycket. Af T. D--a 30 jan. 1793, med några tilläggningar sedermera. Stockholm, tryckte hos Anders Zetterberg, 1795. På magister Silfverstolpes förlag Pehr Tham 1795 Svenska
505 Politiska erinringar Pehr Tham 1793 Svenska
506 Resolution på allmogens beswär, 1597) =(Rubr.) Anon.= Skara, F.J. Leverentz. Pehr Tham 1793 Svenska
507-508 Småskrifter (flera utgåvor) Pehr Tham 1769-1800 Svenska
509 Svar på projectet om et banco contoirs inrättande. Uti skriften, Tankar om orsaken til den Sveriges rike plågande höga wäxel-coursen. =Anon=. Stockholm, hos Carl Gottlieb Ulf. 1761. (Tryckt hos Peter Hesselberg.) Pehr Tham 1761 Svenska
510 Svar til den okände, eller herr Masque, hvilken i Stockholms-posten, n:o 123 och 124, recenserat och criticerat Anteckningarna gjorde under en resa ifrån Westergöthland til Stockholm Pehr Tham 1797 Svenska
511 Tankar emot philosophiæ adjuncten Christiernins Utdrag af föreläsningar om wexel-coursen, jämte des botemedel. P.T. Stockholm, tryckt hos Pet. Hesselberg. 1761 Pehr Tham 1761 Svenska
512 Til Herr Mag - Docens G. Knös nu i Rostock Pehr Tham 1801 Svenska
513 Tredje brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
514 Tredje brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
515 Tredje brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
516 Tredje brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
517 Tredje brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
518 Utdrag af et manuscript: Politiska anmärkningar. /Skrifwit 1797/ 1 stycket p. 5. =(Rubr.)=/(T--) (Skara, tryckt hos F.J. Lewerentz.) Pehr Tham 1798 Svenska
519 Folkens historia 2 - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1968 Svenska
520 Kina Wilhelm Tham 1969 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.