Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: C Georg Starbäck 302 träffar

Titel Författare År Språk
41 Överste Stålhammar - några tavlor från vår storhetstid Carl Georg Starbäck 1922 Svenska
42 Gud och guld - novell : svenskt original Carl Georg Starbäck 1853 Svenska
43 Berättelser ur swenska historien Bd 2, Inledning till medeltiden Carl Georg Starbäck 1860 Svenska
44 Grafvens son - svensk originalberättelse Carl Georg Starbäck 1859 Svenska
45 Mäster Olofs bröllop - berättelse från Gustaf I:s första regeringsår Carl Georg Starbäck 1930 Svenska
46 Berättelser ur svenska historien Carl Georg Starbäck 1885- Svenska
47 Läsebok i fäderneslandets häfder 3, Från Kristina intill Karl XII:s död Carl Georg Starbäck 1880 Svenska
48 Läsebok i fäderneslandets häfder 4, Från frihetstiden till våra dagar Carl Georg Starbäck 1883 Svenska
49 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Georg Starbäck af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. f. m I Carl Georg Starbäck 1854 Svenska
50 Historiska medeltidsromaner 1, Engelbrekt Engelbrektsson Carl Georg Starbäck 1894 Svenska
51 Historiska medeltidsromaner 1, Engelbrekt Engelbrektsson : historisk roman i 2 delar Carl Georg Starbäck 1887 Svenska
52-53 Historiska medeltidsromaner 2, 1, Nils Bosson Sture : hist. roman i 3 samlingar, Guldhalsbandet (flera utgåvor) Carl Georg Starbäck 1894 Svenska
54 Historiska medeltidsromaner 2, 2, Nils Bosson Sture : hist. roman i 3 samlingar, Konungakronan Carl Georg Starbäck 1894 Svenska
55-56 Historiska medeltidsromaner 2, 3, Nils Bosson Sture : hist. roman i 3 samlingar, Testamentet (flera utgåvor) Carl Georg Starbäck 1894 Svenska
57 Historiska medeltidsromaner 2 2, Nils Bosson Sture : historisk roman i 3 samlingar, Konungakronan Carl Georg Starbäck 1887 Svenska
58 En kardus Gefle vapen - berättelse ur folklifvet Carl Georg Starbäck 1859 Svenska
59 Svantepojken - ett julhäfte : nr 1 : berättelse ur verkliga lifvet Carl Georg Starbäck 1860 Svenska
60 Historiskt bildergalleri D. 1, Carl v. Linné Carl Georg Starbäck 1863 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.