Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Eriksson 218 träffar

Titel Författare År Språk
41 Ofridstid - Fäders våld, staten och den separerande familjen Linnéa Bruno 2016 Svenska
42 Jag leder Hjärna Maria Engström-Eriksson 2014 Svenska
43 Gruvliga miljöproblem i Bersbo - miljöförstöring i samband med gruvavfall i gruvorten Bersbo, Östergötland Marie Ericson 1986 Svenska
44 Diabetes mellitus hos katt - en litteraturstudie : fördjupningsarbete Anna Maria Eriksson 2000 Svenska
45 Identifiering av punktkällor till föroreningar av vatten vid hantering av bekämpningsmedel = - Identifying point sources for contamination of water, related to handling of pesticides Anna-Maria Eriksson 2004 Svenska
46 Ord och inga visor - finsk ordlista för gymnasiet Anna-Maria Eriksson 1977 Finska
47 Uudet ystävät Anna-Maria Eriksson 1975 Finska
48 Vanhat tuttavat - kielioppia ja harjoitustehtäviä Anna-Maria Eriksson 1977 Finska
49 Maria Eriksson Baaz on delayed elections in DRC 2015 Maria Eriksson Baaz 2015-02-25 Svenska
50 Offensiv mot rebeller stoppad Maria Eriksson Baaz 2015-02-25 Svenska
51 Sexual Violence as a Weapon of War? - Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond Maria Eriksson Baaz 2013 Engelska
52 Varför blev det ingen kalv? - fördjupningsarbete Eva-Maria Eriksson 1998 Svenska
53 Museumsarkitektur - en studie av nyere norske museumsbygg Hege Maria Eriksson 2007 Norska
54 An investigation of changeover sensitive heuristics in an industrial job shop environment - Kristina Maria Eriksson 2006 Engelska
55 Adipocyte-derived hormones and cardiovascular disease Maria Eriksson, läkare 2010 Engelska
56 Användning av BRA - Barns rätt som anhöriga Maria Eriksson 2018 Svenska
57 Att "göra" kön - om organisationsteorier och familjerättssekreterare Maria Eriksson 2001 Svenska
58-59 Att kommunicera naturvetenskap i nationella prov - en studie med andraspråksperspektiv (flera utgåvor) Maria Eriksson 2015 Svenska
60 Att möta våldsutövande män - utbildning för socialtjänstens personal: rapport från en uppdragsutbildning Maria Eriksson 2010 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.