Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: samtidigt i Örebro 116 träffar

Titel Författare År Språk
41 Östra Göinge i världens mitt Sweden (13-15 juni 2017) Alnarp FALF:s nationella arbetslivskonferens: Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden Susanna Lundberg 2017 Svenska
42 Laboratorieassistenterna och den föränderliga tekniken - en enkätundersökning bland laboratorieassistenterna inom Kopparbergs läns landsting Gunilla Löfgren 1987 Svenska
43 Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) Daniel Gustafson 2002 Svenska
44 2007:17  Förebyggande åtgärder mot stora rovdjur i Örebro län, 2001-2006 2007 Okänt
45 1981:28 VI Skyllbergs- och Nyköpingsån - Landskapsvårdsplan avseende kanotleder i Örebro län 1981 Okänt
46 Coronapandemins påverkan på civilsamhället i Örebro län En analys av enkäter gjorda under våren och hösten 2020 Linda Adolphson 2021 Svenska
47 Naturvård och friluftsliv Sverige runt - Vägvisare till en kunskapsbank med erfarenheter från LONA-projekt Ingegerd Ward 2017 Svenska
48 Med kraft och vilja 2012 - ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer Charli Eriksson 2013 Svenska
49 Grundskolebetyg under tre betygssystem - Fördelning på betygssteg och genomsnittliga ämnesbetyg 1990-2017 Cecilia Arensmeier 2019 Svenska
50 Ett hus fyllt av toner 2010 Svenska
51 Hur ska välfärden säkras - Studenter hjälper Lekebergs kommun 2020 Svenska
52 2006:64 Regional handlingsplan för restaurering och anläggning av våtmarker och småvatten i Örebro län 2006 Okänt
53 Movement of knowledge - medical humanities perspectives on medicine, science, and experience Markus Idvall 2020 Engelska
54 Analys av bestämningsfaktorer för kommunsektorns investeringsutgifter Linda Andersson Järnberg 2022 Svenska
55 Främja hälsan med traditionell kinesisk medicin 2000 Svenska
56 Omvårdnad till traumapatienter med akut smärta - en litteraturstudie Ann-Britt Gustavsson 2002 Svenska
57 Den mänskliga rösten - personlig sånggestaltning som återspeglar människan bakom rösten Pia Olby 2020 Svenska
58 IT för miljön - tillämpning av digital agenda för Örebro län 2015 Okänt
59 Från Norrbotten till Skåne . - ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978–2018 Ulf Guttormsson 2018 Svenska
60 Organisering av ideellt arbete - En studie om hur det ideella arbetet organiseras i projektfinansierade av Arvsfonden 2016–2019 Susanna Geidne 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.