Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: gustaf fröding 655 träffar

Titel Författare År Språk
581-582 Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning (flera utgåvor) Ingvald Rosenblad 1983 Svenska
583 Med stänk av dialekt - dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter Björn Bihl 2016 Svenska
584 Gustaf Fröding och kärleken Johan Cullberg 2014 Svenska
585 Gustaf Fröding – och jag Rolf Erik Solheim 2018 Svenska
586 Frödingsminnen - med hälsning från Nermans bokhandel : hösten 1960 Karl Otto Bonnier 1960 Svenska
587-588 Sjung vackert om kärlek Pjästext - ett spel om Gustaf Fröding (flera utgåvor) Gottfried Grafström 1980 Svenska
589 Frödings ungdomskärlek Germund Michanek 1958 Svenska
590 Då Gustaf Fröding gav råd för lärlingskap i rimsmidarnas skrå Knut A. Norling 1931 Svenska
591 Vid Gustaf Frödings bår Nathan Söderblom 1911 Svenska
592 Hvem var Knut Pedersson till Fyllerid? Harald Gustaf Fleetwood 1917 Svenska
593 Författare i Bror Hjorths hus - om Stina Aronson, Gustaf Fröding, August Strindberg Carl-Erik af Geijerstam 1989 Svenska
594 Fröding tar parti Germund Michanek 1953 Svenska
595 Råkas - August Strindberg & Gustaf Fröding, Lund 1898 Mikael Hallström 2020 Svenska
596 Ur Heidenstams dikt: Gustaf Frödings jordafärd Verner von Heidenstam 1911 Svenska
597 Något om Gustaf Fröding i musiken Melker Steen 1970 Svenska
598 Flickan i ögat - kammaropera Ulla Britt Edberg 1983 Svenska
599 Gustaf Frödings diktning Axel Wilhelm Martin Olsson 1911 Svenska
600 Frödings Atlantis - en marxistisk dikt? Erik Bollerup 1969 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.