Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
601 Jordbävningen i Kobe - reserapport om provisorisk vattenförsörjning för 3,9 miljoner invånare Tore Stenström 1995 Svenska
602 Membranmetoder för dricksvattenrening Tore Stenström 1996 Svenska
603 Membranmetoder för dricksvattenrening 1, Teknik med stora utvecklingsmöjligheter Tore Stenström 1996 Svenska
604 Membranmetoder för dricksvattenrening 2, Referat från en IWSA-konferens i Paris 27-29 mars 1995 Tore Stenström 1996 Svenska
605 Utspädning och kyla ökar hållbarheten hos natriumhypoklorit Tore Stenström 1995 Svenska
606 Utvärdering av "Startpaket Nyckelhål" - intervjuer med restauranger och vidareinformatörer av kost- och hälsoinformation Ann Sundkvist 1994 Svenska
607 Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 1996 Birgitta Sundström 1997 Svenska
608 Proficiency - testing - trace elements in foods : round 3 Birgitta Sundström 1999 Engelska
609 Supercritical fluid extraction of pesticides on some dry foodstuffs - the 4th progress report of an EU SMT4 project : "development of multi-residue methods for pesticides in dry and dried foodstuff using solvent or supercritical fluid extraction and GC detection" 2001 Engelska
610 Flexibelt system med rena tankar för nödvatten Rolf E. Svensson 1995 Svenska
611 Sweetener intake and exposure study among Swedish diabetics 2000 Engelska
612 Avprövning av PCR-metoder för påvisning av patogen Yersina enterocolitica Susanne Thisted Lambertz 1997 Svenska
613 PCR-metod eller konventionell metod? - en jämförande studie avseende Yersinia enterocolitica Susanne Thisted Lambertz 1994 Svenska
614 Tillsatser i livsmedel - information från Statens livsmedelsverk 1992 Svenska
615 Underlag till: Förslag till nationell handlingsplan för nutrition 1995 Svenska
616 Otillbörliga affärsmetoder - en orsak till matsvinn? - förstudie om handeln med frukt och grönsaker i Sverige Louise Ungerth 2018 Svenska
617 Component aspect identifier - a tool for handling food component information in a food database management system Ian D. Unwin 1995 Engelska
618 Utlösning av metaller från material i kontakt med livsmedel 1997 Svenska
619 Verksamhetsplan 2000 1999 Svenska
620 Verksamhetsplan 2001 2000 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.