Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3579 träffar

Titel Författare År Språk
641 Haus-, Schul- und Kirchenbuch für Schriften des lutherischen Bekenntnisses T. 1, Der kleine Catechismus Dr. Martin Luthers mit Wort-Erklärungen 1851 Tyska
642 Udvalgte salmer og aandelige sanger Martin Luther 1917 Danska
643 Doct. Martini Lutheri Förklaring öfwer Epistelen til de Galater Martin Luther 1813 Svenska
644 Doct. Mårt. Luthers Lilla cateches Martin Luther 1842 Svenska
645-646 Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling - af Kongl. Maj:t den 11 oktober 1878 antagen samt på nådig befallning utgifwen af tillförordnade komiterade = Tohtori Martti Lutheruksen Wähä katkismus ynnä sen lyhyt selitys = jonka Kunink. Maj:ti 11 p. lokakuuta 1878 on katsonut kelwolliseksi sekä määrätyt komitealiset armollisesta käskystä ulosantaneet (flera utgåvor) Martin Luther 1886 Svenska
647 Predikningar öfwer första Mose bok Martin Luther 1881 Svenska
648 Dr Martin Luthers utläggning öfwer några kapitel af andra Mose bok Martin Luther 1883 Svenska
649 Så älskade Gud världen Martin Luther 1964 Svenska
650 Dokt. Martin Luthers Lilla katekes - jemte anwisningar för att förstå dess innehåll : förslag till religions-katekes för de evangelisk-lutherska församlingarne i storfurstendömet Finland, uppgjord af den för detta ändamål i nåder tillförordnade komité Martin Luther 1858 Svenska
651 Doktor Martin Luthers lilla katekes med förklaring Martin Luther 1895 Svenska
652 Sermon von der guten Werken Martin Luther 1932 Tyska
653-654 Dudziro ye katekismu doko (flera utgåvor) Martin Luther 1962 Shona
655 Katekismu doko Martin Luther 1928 Shona
656 D. Mårten Luthers kyrko-postilla - förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier Martin Luther 1873-1874 Svenska
657 Huspostilla Martin Luther 1962 Svenska
658 Lärdomar om evangelii och Guds rikes fördolda rikedomar Martin Luther 1967 Svenska
659 Ord för dagen - ur Martin Luthers skrifter Martin Luther 1968 Svenska
660 Die Stellung der Universitätsbibliothek nach den Vorschlägen des Bremer Gutachtens Wilhelm Martin Luther 1962 Tyska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.