Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: järnväg 2470 träffar

Titel Författare År Språk
61 Järnvägen i Mariefred - Norra Södermanlands järnväg, Statens järnvägar, Östra Södermanlands järnväg 1988 Svenska
62 Färdplan för utveckling av godstransporter på järnväg och kombitransporter - High Capacity Transports för järnväg – Gröna godståget Bo-Lennart Nelldal 2013 Svenska
63 De smalaste spåren - En berättelsen om Östra Södermanlands järnväg och om dess föregångare Lennart Welander 1968 Svenska
64 Effektiva matartransporter till järnväg - Utvecklingen av vagnslasttrafiken och möjligheter att vidareutveckla matartransporterna Bo-Lennart Nelldal 2014 Svenska
65 Dal-Västra Värmlands järnväg Svante Forsæus 1990 Svenska
66 Regionala godstransportföretag på järnväg - en studie av marknadsutvecklingen i avregleringens spår Leif Enarsson 2001 Svenska
67 Sveriges första avslutade järnväg - till 100-årsdagen av Gävle-Dalabanans invigning 1959 Svenska
68 Järnväg för höghastighetståg - alternativa grundläggningsmetoder vid hårda sättningskrav Marcus Dahlström 2021 Svenska
69 Skogsbana - historik över Lindfors-Bosjöns järnväg Staffan Mörling 1977 Svenska
70 Kalmar-Berga järnväg Björn Edman 2001 Svenska
71 Järnväg på bro - är det lönsamt att bygga järnväg på bro istället för på marken? Erik Hansson 2013 Svenska
72 Här rullar ångtågen! - Museisällskapet Jädraås-Tallås järnväg, JTJ : 1961-50 år-2011 Ola Nived 2011 Svenska
73 Stängselskyldighet vid järnväg - betänkande Utredningen om stängselskyldighet vid järnväg 1973 Svenska
74 En resa i tiden - Museiföreningen Anten - Gräfsnäs järnväg 2014 Svenska
75 Trafiksäkerhet på järnväg 2017-03-06T14:05:05+01:00 Okänt
76 Tillträdesbehörigheter på järnväg 2017-03-06T14:05:26+01:00 Okänt
77 Lidköping Håkantorp järnväg - HLJ : 1877, 1977, 2077 1977 Svenska
78 Nora bergslags järnväg 125 år - en minnesskrift Lars Olov Karlsson 1981 Svenska
79 Gruvgården - Fors järnväg Ernst Andrén 1968 Svenska
80 Woxna-Lobonäs järnväg Gunnar Eriksson 1980 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.