Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Göran Wahlenberg 108 träffar

Titel Författare År Språk
81 Inledning till caricographien Göran Wahlenberg 18-- Svenska
82 Inledning till caricographien 1-4 Göran Wahlenberg 1902-1903 Svenska
83 Linné och hans vetenskap. Ett bidrag till fäderneslandets vetenskaps-historia Göran Wahlenberg 1822 Svenska
84-85 Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis s. p. d. regiæ Academiæ Upsaliensis rector Georgius Wahlenberg (flera utgåvor) Göran Wahlenberg 1843 Latin
86 Magnos litterarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos ad audiendam orationem, qua munus professoris mathematum inferiorum in facultate philosophica auspicaturus est vir amplissimus atque celeberrimus Carolus Johannes Malmstén, philosophiae magister, reverenter et officiose invitat regiae Academiae Upsaliensis rector Georgius Wahlenberg Göran Wahlenberg 1843 Latin
87 Novitiae florae Gotlandicae quas venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Petrus Conr. Afzelius Vestrogoth. stip. aerar. publ. in auditorio Linnaeano d. XII Junii MDCCCXLIV h. a. m. s. P. I Göran Wahlenberg 1844 Latin
88 Observationes stirpium circa Christinehamn provenientium. quas ... praeside doct. georgio Wahlenberg ... p.p. auctor Carolus Andersson ... in auditorio Linnæano d. XXIII novembris MDCCCXLII h.p.m.s Göran Wahlenberg 1842 Latin
89 Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. Academisk disputation hvilken, med medicinska facultetens gunstiga tillstånd, under inseende af ... Georg Wahlenberg ... i förening med pharmacologiska aphorismer, för medicinska gradens erhållande, till allmän granskning framställes af författaren Carl Josua Wretholm af Norrl. nation. på Linneiska auditorium d. 26 febr. 1834. p. v. t. f. m. Del. 2 Göran Wahlenberg 1834 Svenska
90 Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. Academisk disputation hvilken, med medicinska facultetens gunstiga tillstånd, under inseende af ... Georg Wahlenberg ... i förening med pharmacologiska aphorismer, för medicinska gradens erhållande, till allmän granskning framställes af författaren Magnus Huss phil. mag. af Norrl. nation. på Linneiska auditorium d. 12 febr. 1834. p. v. t. f. m. Del. 1 Göran Wahlenberg 1834 Svenska
91 Om obstructiones alvi i lappmarken, förorsakade af mycket mjölkätande Göran Wahlenberg 1807 Svenska
92 Om vegetabiliska droguers insamling och förvaring - akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala samtycke, under inseende af doctor Göran Wahlenberg ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Nils Peter Hamberg af Stockholms landskap. och till offentlig granskning framställd på Linnæiska Auditorium d. 15 juni 1848 p. v. t. f. m Göran Wahlenberg 1848 Svenska
93 Petrificata telluris Svecanae examinata a Georgio Wahlenberg Göran Wahlenberg 1821 Latin
94 Promotionem ordinariam medicinæ doctorum a condita Universitate Upsaliensi tricesimam quintam et a Linnæi promotione sæcularem die XV Junii MDCCCXXXV celebrandam magnis hospitibus, litterarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis indicit legitime constitutus promotor Georgius Wahlenberg Göran Wahlenberg 1835 Latin
95 Pröfning af svenska pharmacopoens sammansatta oorganiska præparater. Med medicinska facultetens tillstånd, under medicinæ och botanices professorn, doctor Göran Wahlenbergs inseende, för medicinska gradens erhållande af Johan Jacob Leufstedt Upl. till allmän granskning framställd i Botaniska Lärosalen d. 10 December 1831 Göran Wahlenberg 1831 Svenska
96 Supplementum Florae Lapponicae qvam edidit Georgius Wahlenberg - Auctore Sev. Christiano Sommerfelt. Cum tabulis coloratis III Göran Wahlenberg 1826 Latin
97 Svensk botanik - pl. 721-738 Göran Wahlenberg 1830 Svenska
98 Synopsis florae gothlandicae. Quam venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Carolus Säve Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. a. m. s. P. I Göran Wahlenberg 1837 Latin
99 Synopsis florae gothlandicae. Quam venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. Arvidus Sundberg Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. p. m. s. P. II Göran Wahlenberg 1837 Latin
100 Till afhörande af det tal, hvarmed professoren i svensk laghistoria, straff-rätt och rättegångs-ordning inom juridiska faculteten doctor Johan Christ. Lindblad kommer att tillträda sitt embete, inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner vördsamt och vänligen af kongl. Academiens rector doctor Göran Wahlenberg Göran Wahlenberg 1843 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.