Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fornnordisk mytologi 200 träffar

Titel Författare År Språk
101 Ragnarök Villy Sørensen 1990 Svenska
102 Nordiska gudinnor - vardagsmagi för dagens kvinnor Sofia Karin Axelsson 2014 Svenska
103 Stora boken om vikingarnas gudar och myter Lars Magnar Enoksen 2008 Svenska
104 Sex gudar, två folk - en jämförande skandinavisk-samisk översikt Maths Gustafsson 1996 Svenska
105 Åskan och fruktbarheten - en fennoskandisk översikt Maths Gustafsson 1997 Svenska
106 Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norden 2009 Svenska
107 Jul, disting och förkyrklig tideräkning - kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden Andreas Nordberg 2006 Svenska
108 Fornnordiskt lexikon Åke Ohlmarks 1983 Svenska
109-110 Vikingarnas gudar - ur Snorri Sturlusons Edda (flera utgåvor) Snorre Sturlasson cop. 2002 Svenska
111-113 Nordisk hedendom - tro och sed i förkristen tid (flera utgåvor) Folke Ström 2005 Svenska
114 Nordisk mytologi i svensk romantik Erik Wallén 1918 Svenska
115 Djur och natur i fornnordisk mytologi Lars Magnar Enoksen 2014 Svenska
116 Hel - i finska språket - berättar om forntiden Gunnel Liljenroth 2004 Svenska
117-118 Försök till ett nordiskt mythologiskt lexikon jemte ett sammandrag af finska mythologien till tjenst för färdeneslandets ungdom (flera utgåvor) Wilhelmina Stålberg 1844 Svenska
119 Nyare forskning i nordisk mytologi - föredrag vid tioårsfesten i Samfund för nordisk språkforskning den 23 januari 1906 Erik Brate 1907 Svenska
120 Sierskans spådom - sagan om asagudarna Anna Bråtenius 2002 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.