Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
101 Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga - - resultat från utvärdering av tre projekt inom programmet Teknik för äldre II Stefan Andersson cop. 2012 Svenska
102 Theoretical studies of bound states and resonances in two- and three-body systems Stefan Andersson 2003 Engelska
103 Two-photon optically pumped semiconductor lasers Stefan Andersson 1985 Engelska
104 Tätningsförband till oljesump Stefan Andersson 1997 Svenska
105 Undersökning av roterande silar Stefan Andersson 1985 Svenska
106 Uppdragshanteraren ett grafiskt verktyg för att effektivt knyta datatekniker till uppdrag Stefan Andersson 1996 Svenska
107 Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO₂ i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009 - undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar Stefan Andersson 2013 Svenska
108 Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO₂ och bensen - utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och 2005 Stefan Andersson 2009 Svenska
109 Verksamhetsutveckling mot en lärande organisation - praktik - reflexion - utveckling Stefan Andersson 2002 Svenska
110 Virveltrumman - historik och teknik Stefan Andersson 1992 Svenska
111 Väg 41 i Borås tätort - förslag till åtgärder för ökad bussframkomlighet Stefan Andersson 2021 Svenska
112-113 Åtgärdsprogram för bevarande av flikstånds (Senecio erucifolius) - hotkategori: Akut hotad (CR) (flera utgåvor) Stefan Andersson 2006 Svenska
114 Italienska bufféer Marco Baudone 2004 Svenska
115 Italienske buffeter Marco Baudone 2005 Danska
116 Bård Breivik - skulpturer : 1.8-31.8 1987 Bård Breivik 1987 Svenska
117 Mapping and socioeconomic analysis of transportation noise in Sweden, 2018 Ludvik Brodl 2020 Engelska
118 Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografiskt fördelade emissioner till luft (submission 2020) Ludvik Brodl 2020 Svenska
119 REFDIR - samhällsvetenskapliga informationstjänster : social science information services Erika von Brünken 1988 Engelska
120 Dagens och framtidens partikelhalter i Sverige - utredning av exponeringsminskningsmål för PM2.5 enligt nytt luftdirektiv 2008 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.