Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
101 Pedagogik inom vård och omsorg 2003 Svenska
102 Från strid till strategi - om Vårdförbundets väg till lön för mödan Annbritt Ryman 2007 Svenska
103 The statute 2002 Engelska
104 Svårigheter att äta 2003 Svenska
105 Gör det nu! - från anställd till företagare i vården Mia Wester cop. 2003 Svenska
106 Sjuksköterskors arbete Birgitta Albons 1987 Svenska
107 Kvalitetsutveckling i omvårdnadsarbetet - en handbok i konsten att utveckla mätmetoder med hjälp av KISAAL-systemet Inger S. Andersson 1997 Svenska
108 Anhöriga i vården 1987 Svenska
109 Samspel och omvårdnad - analys av utbildning, organisation och samspel inom vården Bo Bjelvehammar 1983 Svenska
110 Del 1 : Erfarenheter av patientintervju - höstterminen 1982 Linköping Del 2 : Metodutvärdering : intervju som metod att mäta patienters tillfredsställelse med vård : litteraturstudie vårterminen 1983 Linköping Bertha Borgström 1986 Svenska
111 Manliga sjuksköterskors syn på sitt yrke Marianne Carlsson 1988 Svenska
112 Vårdyrkespraktiken - en utmaning för klinikläraren? - rapport om försök med integration av systematiserad handledning och pedagogisk utvärdering, Malmöhus läns landsting, Utbildningsnämnden Ing-Marie Chekol 1986 Svenska
113 Delegering av arbetsuppgifter på vårdavdelning - en kartläggning av sjuksköterskornas kännedom om och tillämpning av gällande författning (Socialstyrelsens kungörelse med allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård m m (SOSFS (M) 1980:100) 1984 Svenska
114 I folkhälsans tjänst - sju decennier med den svenska distriktssköterskan Agneta Emanuelsson Blanck 1994 Svenska
115 Pionjärer i vitt - professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939 = Pioneers in white : professional and trade union strategies among Swedish nurses and nurses' aides, 1851-1939 Agneta Emanuelsson Blanck 1990 Svenska
116 Florence Nightingale - en granskning i nutida perspektiv - en antologi 1997 Svenska
117 Norra Hallandsprojekten - en vårdantologi Bengt Fridlund 1988 Svenska
118 Från patient till mikroskop - något om histopatologisk teknik, forskning och utveckling Kerstin G. Helander 1988 Svenska
119 Omvårdnad - karaktärsämne i vårdlärarutbildningen? - en studie av framväxt, etablering och förändring samt ämnets behandling under 25 år Ingrid Heyman 1986 Svenska
120 Vårdandets villkor - att prestera under press Peter Hingley 1989 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.