Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 151778 träffar

Titel Författare År Språk
101 Arbetarpressen i Göteborg - en studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965 = The labour press in Göteborg : a study of the conditions of the labour press, the press policy of the labour movement and the press competition in Göteborg 1890-1965 Lars-Åke Engblom 1980 Svenska
102 Från territoriell expansion till organisationsförändring - en studie av lokal planering : med exempel på hur stadsdelsnämnderna i Göteborg planerar fritidsverksamhet Karin Åström 1997 Svenska
103 Folk- och bostadsräkningen i Stor-Göteborg, 1965, Tabeller för Göteborg och Stor-Göteborg 1969 Svenska
104 Stadsplanering kring 1900 - med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs verksamhet Hans Bjur 1984 Svenska
105 Göteborg - en översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar 1923 Svenska
106 Göteborg - beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar : ny handbok för resande Octavia Carlén 1869 Svenska
107 Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 1:1, Göteborg 1863-1913 1963 Svenska
108 Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 1:2, Göteborg 1913-1962 1963 Svenska
109 Göteborg - staden vid älv och hav Gustaf Munthe 1943 Svenska
110-111 Göteborg - staden vid älv och hav (flera utgåvor) Sven Schånberg cop. 1981 Svenska
112 Egenart & särdrag i stadsdelen Majorna 1995 Svenska
113 Kungsladugård - miljöprogram Maria Lundgren cop. 1994 Svenska
114 Lejonet & kronan - stormaktstidens Göteborg 1989 Svenska
115 Finländare i Göteborg 1 - rapport i anslutning till utställningen Finsk sisu i Göteborg i Kronhuset, Göteborg 17/5-2/11 1980 Eric De Geer 1980 Svenska
116 Gasverket 1888-1988 - igår, idag, i morgon Göteborgs stad (Sverige : 1983-) 1988 Svenska
117 Linjenätsutredning för Göteborg 1983 1983 Svenska
118 Blåsandet i Göteborg- - -och flerstädes Sven Olander 1991 Svenska
119 Värdefulla miljöer i Göteborg - avgränsning av områden enligt 38 § byggnadsstadgan 1986 Svenska
120 Magasinskvarteret i Göteborg - ett grosshandelskvarter under hundra år Artur Attman 1967 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.