Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 967 träffar

Titel Författare År Språk
101 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Fredericus Augustus Dahlgren Vermelandus in Audit. Gustav. die III Junii MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. I. P. IV d. 4 Wilhelm Tham 1837 Latin
102 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Sveno Oscar Wahlström Vermelandus in Audit. Gustav. die XXXI Maji MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. I. P. II d. 2 Wilhelm Tham 1837 Latin
103 Commentationes Demosthenicæ, quas ... p.p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Ericus Thorbernus Morén Vermelandus in Audit. Gustav. die XXVII Maji MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. I. P. I Wilhelm Tham 1837 Latin
104 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Andreas Lagerberg Ostrog. stip. reg. in Audit. Gustav. die XXVIII Octobris MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. II. P. IV d. 8 Wilhelm Tham 1837 Latin
105 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Constans Magnus Ericus Pontin Ostrog. in Audit. Gustav. die I Novembris MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. II. P. V d. 9 Wilhelm Tham 1837 Latin
106 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Hermannus Olavus Schröderheim Nob. Vermelandus. In Audit. Gustav. die XXI Octobris MDCCCXXXVII. H. P. M. S. Sect. II. P. III d. 7 Wilhelm Tham 1837 Latin
107 Nyliberalismens triumf och fiasko Carl Tham 2013 Svenska
108 Lane with no name - memoirs & poems of a Malaysian-Chinese girlhood Hilary Tham 1997 Engelska
109 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. mag. Carolus Vilh. Aug. Tham nob. et Carolus Olavus Brink stip. Stjernecreutz. Vermelandus. In audit. Gustav. die XXI Octobris MDCCCXXXVII. h. a. m. s. Sect. II. P. II D. 6 Wilhelm Tham 1837 Latin
110 Grunddrag till sv. och allmän statskunskap Wilhelm Tham 1868 Svenska
111 Lärobok i nyare historien Wilhelm Tham 1862 Svenska
112 Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 - Notes made during a journey from Westergöthland to Stockholm in the years 1796 and 1797 Pehr Tham 1980 Svenska
113 Lindesberg och Nora genom tiderna 1, Noraskoga och Linde bergslag under medeltid och vasatid Wilhelm Tham 1943 Svenska
114 Axel Oxenstierna - hans ungdom och verksamhet intill år 1612 Wilhelm Tham 1935 Svenska
115 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem quartam venia ampl. facult. philos. Upsal p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Petrus August. Wikander Suderm. Neric. in audit. gustav. die 24 Martii MDCCCXLVIII. h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
116 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio acadmica, cujus partem secundam venia. ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Conrad. August. Adlers Suderm. Neric. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
117 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Carolus Oscar Schenson Uplandus. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
118 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem tertiam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Nic. And. Gabriel Lindberg Suderm. Neric. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII. h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
119 Beskrivning över Linköpings län Wilhelm Tham 1994 Svenska
120 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Pehr Johan Wennerblad af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 8 maj 1844 p. v. t. f. m 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.