Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Bilberg 169 träffar

Titel Författare År Språk
121 Ex suffragio & approbatione amplissimi ordinis philosophici in Regio Sueonum ad Salam Athenæo moderante ... Joanne Bilberg ... obeliscos hieroglyphicos diatribe academica publico bonorum examini modeste exhibet sæ. ræ. mtis. alumnus Olaus Fernæus Hels. in audit. Gustav. majore prid. id. April. M DC XC Johan Bilberg 1690 Latin
122 Exercitatio academica de sjlentjo quam indultu atque permissu amplissimi collegii philosophici in Svecorum inclyta quæ Upsaliæ est academia præside ... Joanne Bilberg ... pro gradu magisterii placidæ bonorum censuræ submittit Petrus Hambelius Uplandus ... ad diem 15 Novembris anno 1684. In auditorio Gustaviano majori Johan Bilberg 1684 Latin
123 Exercitatio academica de usu logices, quam cum consensu venerandæ facultatis philosophicæ praeside ... Joanne Bilbergh ... publico examini modestè subjicit Jonas Petrelius Stockholm: ad diem 17 Martii Anni 1683, in audit. Gustaviano majori Johan Bilberg 1683 Latin
124 Exercitium academicum de inferis, secundum manuductionem Virgilianam, quod ex consensu ampliss. facult. philosophicæ in R. Academia Upsaliensi sub præsidio ... Johan. Bilberg ... ad publicum examen defert. Matthias A. Wichæus Westm. d. 31. Maji anno æræ Christianæ M DC LXXXVI. In collegio Gustaviano, horis solitis Johan Bilberg 1686 Latin
125 Exercitium physico-mechanicum de impetu corporum motorum, consensu ampl: fac: philos: in regia acad: Upsalensi, sub præsidio ... Johannis Bilberg ... publico bonorum examini, in aud. Gust: majori horis ab octava matutinis d. 22 Maj. M DCXC. modeste submittit Arvidus Strömnehr E: f: Gothoburgensis Johan Bilberg 1690 Latin
126 Fragmentvm m.scr runici cum interpretatione vernacula nec non aphorismi selecti, qvæ cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ Upsalensis, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... placido eruditorum examini subjicit Lucas Halpap Holmiensis in auditorio novo majori ad diem 6 Junij anno M. DC. XC Johan Bilberg 1690 Latin
127 Fructus contemplationum naturalium leviter libatus, & ex consensu amplissimi ordinis philosophici in academ. Salana Suecor. præside ... Joanne Bilberg ... publico bonorum examini modeste submissus ab Andrea Hagberg, Gestricio. In auditorio veteri majori ad diem 20 Octobris anni 1686 Johan Bilberg 1686 Latin
128 Gravitas corporum naturalium breviter adumbrata, & ex consensu ampl. facult. phil. sub præsidio ... Joannis Billberg ... pro gradu publicæ bonorum ventilationi submissa a Laurentio Weslandro J. f. Gestrikio, Upsal. in aud. Gust. maj. die 3 December anno 1685 Johan Bilberg 1685 Latin
129 De gudfruchtigas skiöld och stora lön enfaldigt vpsatt och förklarad wid hans kongl. may:tz wår nådige konungs fordom troo-mans och gouverneurs öfwer hertigdömet Zweybrücken i Pfaltz ... nu mehra i herranom salige herres och grefwes - gref: Gabriels Oxenstierna Thuresons högtansenlige jordefärd: hwilken begicks uti Jäders kyrcko i Södermanland och Rekarna under en högtförnäm och folkrik försambling den 29 octobr, åhr 1707. Af Jahan Bilberg ... I Strängnäs, tryckt : hoos sahl. Jöns Rönbergs efterlåtne änckia, af Dieter. Krahn fact Johan Bilberg 1707 Svenska
130 Hanc dissertationem physicam de fulguribus, ex auctoritate amplissimi senatus philosophici in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico candidorum examini subjicit Johannes P. Collinder Gestrikius. In audit. Gustav. majore ad diem 9. Octob. anni M. DC. LXXXVI Johan Bilberg 1686 Latin
131 Hanc dissertationem physicam de iride, permissu ampliss. facult. philosophicæ in celeberrima Sveonum ad Salam academia. Sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico placidoque candidorum examini modeste sistit, s.æ r.æ m.tis stipendiarius, Matthias Abelin, W-G. In auditorio Gustaviano maj. horis ante meridiem consvetis ad. 9 Nov. anno 1687 Johan Bilberg 1687 Latin
132 Historiola de formicis, qvam cum beneplacito amplissimæ facult. phil. Vpsal. præside ... Johanne Bilberg ... exercitii gratia publicè sistit Johannes Hammarin E. f. Uplandus in audit. Gustav. maj. ad d. 7 Junii a:o 1690 Johan Bilberg 1690 Latin
133 In expeditionem Septentrionalem Caroli Undecimi Suecorum Gothorum Vandal: &c. &c. &c. monarchæ potentissimi qua in ultima regni sui versus Boream urbe Torneö ultra 65. latit. gr: sita, die 14/15 Junii 1694 ex specula solem tota nocte lucentem curiose observavit Johan Bilberg 1695 Latin
134 In patrimonium imperii disqvisitio politica qvam suffragio ampliss. ord. philos. in academia Upsaliensi præside ... Johanne Bilberg ... ad eruditorum publicum examen modeste defert Johannes Adlerberg a. & r. In auditorio Gust. maj. die 7 Maji anni MDCXC Johan Bilberg 1690 Latin
135 Index cogitationum de adpetitu sensitivo; quas permissu venerandæ facultatis philosophicæ in principe Svionum academia Upsalensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... Petrus J. Asp, Ang. alumnus regius, examinandas proponit a. d. 26. Maji a M. DC. LXXXVIII. in auditorio Gustav: majore, horis consuetis Johan Bilberg 1688 Latin
136 Inferiis serenissimi potentissimique principis ac domini D:ni Caroli XI - Optimi parentis Patriæ, ... 24 Novemb. 1697 maestissimus substituit Johan Bilberg 1697 Latin
137 Johannis Bilbergi computatio cyclica ad formam anni & kalendarii Juliani. Editio altera Johan Bilberg 1692 Latin
138 Johannis Bilbergi elementa geometriæ planæ ac solidæ, una cum sphæricorum doctrina atq; praxi trigonometrica. Ad ductum veterum juxta ac recentium mathematicorum, in usum juventutis patriæ peculiari methodo conscripta, necessariisq́; demonstrationibus illustrata. Editio altera multo auctior Johan Bilberg 1690 Latin
139 Johannis Bilbergi elementa geometriæ planæ ac solidæ, una cum sphæricorum doctrina atq; praxi trigonometrica. Ad ductum veterum juxta ac recentium mathematicorum, in usum juventutis patriæ peculiari methodo conscripta, necessariisq́; demonstrationibus illustrata. Editio altera multo auctior. Cum figuris æneis, & cum privilegio regio Johan Bilberg 1691 Latin
140 Johannis Bilbergii brevis & amica consultatio de reformatione utriusque kalendarii, Juliani & Gregoriani, circa finem hujus & initium seculi proxime venturi. Ad theologos & mathematicos orbis Christiani Johan Bilberg 1699 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.