Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3666 träffar

Titel Författare År Språk
141 Väestölaskenta 1995 Osa 4, Taajamat 1995 = Tätorter = Localities 1997 Finska
142 Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 december 1900 - Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i landet 1905 Svenska
143 Current trends and policies in the field of housing, building and planning in Finland Finland 1980 Engelska
144 Suomen kartasto Kartografiskt material 1977-1994 Svenska
145 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 111 (1993), Johdanto, hakemisto = Inledning = Introduction 1993 Svenska
146 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 112(1984), Suomen kartoitus = Kartläggning av Finland = Mapping of Finland 1984 Svenska
147 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 121-122(1986), Maanpinnan muodot = Jordytans former = Relief and landforms 1986 Svenska
148 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 123-126 (1990), Geologia = Geologi = Geology 1992 Svenska
149 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 131 (1987), Ilmasto = Klimat = Climate 1988 Svenska
150 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 132, Vedet = Vattnen = Water 1986 Svenska
151 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 141-143(1988), Elävä luonto,luonnonsuojelu = Biogeografi, naturskydd = Biogeography, nature conservation 1989 Svenska
152 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 151-152, Maankäyttö, maanomistus, Kiinteistönmuodostus = Markanvändning, markägande, fastighetsbildning = Land use, land ownership, real estateformation 1991 Svenska
153 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 153 (1992), Asutus = Bosättning och bebyggelse = Settlement 1992 Svenska
154 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 160 (1992), Ympäristön tila ja hoito = Miljöns beskaffenhet, miljövård = State and care of the environment 1992 Svenska
155 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 210(1981), Väestö = Befolkning = Population 1981 Svenska
156 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 220 (1993), Taloustoiminta = Ekonomisk verksamhet = Economic activity 1993 Svenska
157 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 231(1982), Maatilatalous = Gårdsbruk = Farming 1982 Svenska
158 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 232-233(1980), Maatalouden rinnakkaiselinkeinot, kalatalous = Lantbrukets binäringar, fiskerihushållning = Agriculture - special branches, fisheries 1980 Svenska
159 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 234(1976), Metsätalous = Skogsbruk = Forestry 1977 Svenska
160 Suomen kartasto Kartografiskt material H. 241(1983), Teollisuus = Industri = Industry 1983 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.