Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nordisk mytologi 266 träffar

Titel Författare År Språk
141 Eddornas sinnebildslära för olärde Per Henrik Ling 1819 Svenska
142 Förespråk öfver nordiska mythologien, samt om skapelsen och asarnes första idrotter. Af C.J. Lönnström. Linköping, 1819; Petre och Abrahamsson Carl Jacob Lönnström 1819 Svenska
143 Svenskarnas tro genom årtusendena D. 1, Hedendomen Åke Ohlmarks 1947 Svenska
144 Fädernas gudasaga Viktor Rydberg 1983 Svenska
145 Guldhornen från Gallehus i Slesvig - Nordens yppersta fornfynd upptäckta och åter förlorade : en mythhistorisk och arkeologisk undersökning Fredrik Sander 1888 Svenska
146 Harbardssången jemte grundtexten till Völuspá - mythologiska undersökningar : med några Eddaillustrationer Fredrik Sander 1891 Svenska
147 Hvem var Sigurd Fafnersbane? - ett bidrag till frågans besvarande hemtadt från runskriften å Rökstenen i Östergötland Fredrik Sander 1883 Svenska
148 Sagogudarnes land D. 1, Sagogudarne Theodor Stalheim 1918-1922 Svenska
149 Nordens gudalära och hjältesagor 1, Den nordiska gudaläran - för skolorna Richard Steffen 1926 Svenska
150 Nordens gudalära och hjältesagor 2, Nordiska hjältesagor - för skolorna Richard Steffen 1926 Svenska
151 Nordens gudalära och hjältesagor 3, Kommentar - för skolorna Richard Steffen 1927 Svenska
152 Öfversigt af nordiska mytologien för elementarläroverken D. A. Sundén 1872 Svenska
153 Eldprov Kerstin Svevar 2001 Svenska
154 Son av Midgård, dotter av Asgård Kerstin Svevar 2003 Svenska
155 Betraktelser öfwer de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfwer sjelfständig nordisk konst och wår mythologis anwändbarhet såsom grund för en sådan. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm - tryckta i Cederborgska boktryckeriet, 1818.) Lars August Ekmarck 1818 Svenska
156 Mytologisk uppslagsbok - 1500 uppslagsord om nordisk, grekisk, romersk, egyptisk, babylonisk, aztekisk, kinesisk och alla andra viktigare mytologier Joseph Kaster 1990 Svenska
157 I folktrons underland - tåg af grupper och figurer ur nordisk mytologi, helgonlegender, folkvisor och folksagor sammansatt Fredrik Nycander 1918 Svenska
158-159 Ragnarök (flera utgåvor) Gull Britt Allansdotter cop. 2013 Svenska
160 Tor och Utgårdaloke Gull Britt Allansdotter cop. 2011 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.