Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
141 Svensk hälso- och sjukvård i EG-perspektiv Eva Hellung-Strohl 1992 Svenska
142 Kvalitetssäkring inom laboratoriemetodiken 1993 Svenska
143 Gemensam europeisk kursplan för specialistvård inom operationssjukvård - utvecklad av European Operating Room Nurses Association (EORNA) november 1996 1997 Svenska
144-145 Läkarförbundet, Vårdförbundet och professionernas internationella mobilitet (flera utgåvor) Olle Jansson 2017 Svenska
146-148 Öppna prioriteringar inom omvårdnad - ett samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet (flera utgåvor) Catrine Jacobsson 2006 Svenska
149 Omvårdnad i patientjournalen - en modell för dokumentation av omvårdnad med hjälp av sökord Margareta Ehnfors 1992 Svenska
150 Omvårdnadsprocessen Ingrid Heidenborg 1984 Svenska
151 Landstinget och Vårdförbundet överens om satsningar 2016 Svenska
152 Om konsten att hantera sitt liv Gerry Larsson 1994 Svenska
153 Liselotte är facket; SHSTF-företrädaren kan påverka bäst lokalt Jan Thomasson nnnn Svenska
154 Prioritering av omvårdnad - ett diskussionsunderlag baserat på insatser vid stroke 2004? Svenska
155 Förteckning över forskande medlemmar inom Vårdförbundet SHSTF 1995 Svenska
156 PUNK - kvalitetshandboken för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård inklusive kommunal hälso- och sjukvård 1998 Svenska
157 Abstractsboken Hälso- och sjukvårdsstämman 1999) (Stockholm : 1999 Svenska
158 Abstractsboken Hälso- och sjukvårdsstämman 25-27 april 2001) 2001 Svenska
159 Anmäld! - vad händer? : vad gör jag? : vem hjälper mig? 1995 Svenska
160 Den biomedicinska analytikern - en omistlig länk i vårdkedjan 1996 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.