Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Linné 2135 träffar

Titel Författare År Språk
161 Natuurlyke historie, of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van ... Linnæus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Eerste deels eerste stuk D. 1:1, Van den mensch en eenige zoogende dieren M. (Martinus) Houttuyn 1761 Nederländska
162 Elements of botany. Illustrated by sixteen engravings. By John Hull, M. D. ... In two volumes. Volume I. Introduction to the sexual system of Linnaeus. Botanical terms and definitions John Hull 1800 Engelska
163 Elements of botany. Illustrated by sixteen engravings. By John Hull, M. D. ... In two volumes. Volume II. Characters of the genera of British plants. Lectures on the natural orders John Hull 1800 Engelska
164 In memoriam Caroli a Linné 1908. Svenska
165 In memoriam Caroli a Linné 187? Latin
166 In the footsteps of Linnaeus, Lapland 1988 - an account of the journey organised in the bicentenary year of the Linnean Society of London 1989 Engelska
167 Index regni vegetabilis qvi continet plantas omnes qvae habentvr in Linnaeani systematis editione novissima dvodecima Nicolaus Joseph von Jacquin 1770 Latin
168 Nikol. Joseph Edlen von Jacquin's Anleitung zur Pflanzenkenntnis nach Linné's Methode. Zum Gebrauche der Vorlesungen an der Universität. Zweyte, vermehrte Auflage Nicolaus Joseph von Jacquin 1800 Tyska
169-170 Nikolaus Joseph Edlen von Jacquin's ... Anleitung zur Pflanzenkenntnisz nach Linné's Methode. Zum Gebrauche seiner theoretischen Vorlesungen (flera utgåvor) Nicolaus Joseph von Jacquin 1792 Tyska
171 Linné på Gotland - från dagboken i Linnean Society i London till våra dagars Gotland Marita Jonsson 2006 Svenska
172 Linnæus in Gotland - from the diary at Linnean Society, London, to present-day Gotland Marita Jonsson 2007 Engelska
173 Opisanie Roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i Oswoionych. Podług wydania szesnastego układu Roślin Linneusza Józef Jundziłł 1830 Polska
174 Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk. Sammanfattad och förswenskad af Engelbert Jörlin ... Tryckt - i Lund år 1784. C.G. Berling. Engelbert Jörlin 1784 Svenska
175 Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin ... Andra uplagan - förökt och förbättrad. Tryckt i Lund år 1788. På prof. Joh. Lundblads förlag Engelbert Jörlin 1788 Svenska
176 Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin ... Tredje uplagan - Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad och på des förlag Engelbert Jörlin 1793 Svenska
177-178 Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin ... Tredje tilökta - och förbättrade uplagan. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Lund 1796. Trykt hos prof. Joh. Lundblad (flera utgåvor) Engelbert Jörlin 1796 Svenska
179 Färgväxter = - (Plantæ tinctoriæ) : akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1759 Engelbert Jörlin 2010 Svenska
180 Katalog öfver K.Vetenskaps-societetens i Uppsala utställning af Linné-porträtt 1907 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.