Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Linné 2352 träffar

Titel Författare År Språk
161 Dissertatio medico botanica, sistens rhabarbarum, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit Samuel Ziervogel, Stockholmiensis in aud. Carol. maj. d. XVII. Julii, MDCCLII. H. A. M. S Carl von Linné 1752 Latin
162 Dissertatio medico-botanica, sistens specifica Canadensium, qvae, consensu ampliss. Facult. Medicae in Regia academia Upsaliensi praeside ... Carolo Linnaeo ... publico examini submittit Johannes von Coelln, Vestro-gothus, R. A. S. adscriptus, in auditorio Carolino Majori d. XIX. Junii. anni MDCCLVI. H. A. M. S Carl von Linné 1756 Latin
163 Dissertatio medico-chirurgica de hirudine, quam ... sub præsidio ... Caroli v. Linné, ... publice ventilandam exhibet ... Daniel Weser, Holmiensis. In aud. Carol. Maj. die Maji. Anni MDCCLXIV. H. a. m. c Carl von Linné 1764 Latin
164 Dissertatio physiologica de perspiratione insensibili, quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. præside ... Carolo à Linné, ... pro gradu doctoris, defendet auctor Nicolaus Avellan, Tavast. Fenno ... In aud. Carol. Maj. d. Nov. 1775 Carl von Linné 1775 Latin
165 Dissertationem botanicam, de Erica, venia experient. Fac. Med. in Reg. acad. Upsal. moderante, ... Carolo Linne ... publicæ ventilationi offert ... Johan Adolph Dahlgren, Ebbesson. Norrcopia. Ostrogothus. In audit. Carol. maj. die XIX. Decemb. anni MDCCLXX. H. A. M. S Carl von Linné 1770 Latin
166 Dissertationem inauguralem, de maro, venia experient. Facult. Medicæ, in Reg. acad. Upsaliensi, præside ... Carolo v. Linné ... publicæ ventilationi offert auctor Joh. Adolph. Dahlgren Ebbesson, Norrcopia Ostro-gothus ... In audit. Carol. maj. d. 3. Dec. 1774. Horis a. & p. m. solitis, Carl von Linné 1774 Latin
167 Dissertationem medicam de Dulcamara venia experient. Fac. Med. in Reg. acad. Ups. moderante ... Carolo à Linné ... Examinandam sistit. ... Georgius Hallenberg. Gothlandus. In auditor. Carol. maj. d. XXIX. Maji. Anni MDCCLXXI, horis ante meridiem solitis Carl von Linné 1771 Latin
168-169 Dissertationem medicam, De varietate ciborum, cons. nobiliss. et experient. Fac. Med. in Regia Academ. Ups. moderante viro nobilissimo atque generosissimo Carolo à Linné, ... publicæ censuræ submittit, Adolph. Fried. Wedenberg Holmensis, in audit. Carol. maj. die XIX. Decemb. MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis (flera utgåvor) Carl von Linné 1767 Latin
170 Dissertationem medicam, qua morbi artificum leviter adumbrantur, cum cons. nobiliss. Facult. Med. ad Reg. Acad. Upsal. præside ... Carolo von Linné ... in audit. Carol. maj. die XV. Junii, anni MDCCLXV. Horis ante & post meridiem solitis pro gradu doctoris, publico subjicit examini, Nicolaus Skragge ... Vermelandus Carl von Linné 1765 Latin
171-172 Dissertationem physiologicam de venis resorbentibus ven. nobil. et exper. Fac. Med. in Reg. ad Salam lyceo, præside ... Carolo von Linné ... publicæ ventilationi offert ... Carolus Petr. Thunberg, Junecopia Smolandus. In audit. Carol. Maj. die II. Junii anni MDCCLXVII. H. A. M. S (flera utgåvor) Carl von Linné 1767 Latin
173 Diæta acidularis, quam, consens. experient. Facult. Medicæ in Reg. academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo, ... publicæ eruditor. censuræ submittit alumnus regius, Ericus Vigelius, Dalekarlus, in audit. Carol. maj. die XVIII. Febr. anni MDCCLXI. H. A. M. S Carl von Linné 1761 Latin
174 Exanthemata viva, quæ, consens. experient. Facult. Medic. in Regia acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publico examini sistit ... Johannes C. Nyander, Calmariensis. In auditorio Carolino maj. d. XXIII Junii anni MDCCLVII. H. A. M. C Carl von Linné 1757 Latin
175 Febris Upsaliensis, quam, consens. experient. Facult. Medic. in illustri Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... pro gradu doctoris in medicina publice examinandam sistit, Andreas Boström, Phil. mag. & mathes. lector ad gymnas. Scarens. In audit. Carol. maj. d. XXI Maji, anni MDCCLVII. H. A. & P. M. S Carl von Linné 1757 Latin
176 Flora Alpina, quam, venia experientissimæ Facult. Med. in almo Upsaliensi lycæo, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publicæ ventilationi subjicit Nicolaus N. Åmann, Reg. acad. scient. Holmens. adscriptus. Jemtlandus. In audit. Carol. Maj. d. XXIV. Martii, anni MDCCLVI Carl von Linné 1756 Latin
177 Flora Anglica, quam cum consens. experient. Fac. Medicæ in Regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publicæ ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg, Stockholmiensis. In auditorio Carolino Majori d. III April anno MDCCLIV. H. A. M. C Carl von Linné 1754 Latin
178 Flora Belgica, qvam consens. nobil. nec non exper. ord. med. in illust. ad salam Svion. Athenæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert Christian. Fr. Rosenthal, Lincopia O-gothus. In audit. Carol. Maj. die XV. Octobr., anno MDCCLX Carl von Linné 1760 Latin
179 Flora Capensis, quam ex consensu experient. Facult. Med. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico examini submittit ... Carolus Henr. Wännman, Upsaliensis. In audit. Carol. Major. die XXX. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S Carl von Linné 1759 Latin
180 Flora Jamaicensis, quam indultu nobil. nec non exper. ord med. in supremo ad Salam Athenæo, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publicæ erudit. censuræ submittit Carolus Gust. Sandmark, Vermelandus. In audit. Car. Major. ad diem XXII decembr. anni MDCCLIX Carl von Linné 1759 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.