Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60164 träffar

Titel Författare År Språk
161-162 Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår (flera utgåvor) Jörgen Nordenström 2007 Svenska
163-164 Palliativ medicin (flera utgåvor) 2005 Svenska
165 Medicin, myter, magi - ett annorlunda perspektiv på vår sjukvård Lisbeth Sachs 1984 Svenska
166 Vårdens etnografi - om hälsa, sjukdom och vård i sitt kulturella sammanhang Lisbeth Sachs 1992 Svenska
167 Kriterier och relevans - om ett allokeringssystem inom den kliniska medicinen Stefan Thorpenberg 1999 Svenska
168 Medicinsk kvalitetsrevision - från Sveriges läkarförbunds och Svenska läkaresällskapets medicinska kvalitetsråd Jan Larsson 1996 Svenska
169 PM praktisk medicin, år 2018 Bok 2 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2018 Svenska
170 Bra böckers stora läkarlexikon 1992-1995 Svenska
171 The body in illness and health - themes and images in Jane Austen Anita G. Gorman cop. 1993 Engelska
172 Studien zur Theorie der antiken Gesundheitslehre Georg Wöhrle 1990 Tyska
173 PM - praktisk medicin år 2003 : terapikompendium i allmänmedicin 2003 Svenska
174 Tom Tits experiment testar människokroppen Ulla Fresk 1990 Svenska
175 Traditionella kurer & alternativa botemedel mot vardagens krämpor Caroline Green 2000 Svenska
176 Kvalitetssäkring vid användandet av medicintekniska produkter - från Sveriges läkarförbunds och Svenska läkaresällskapets medicinska kvalitetsråd 1997 Svenska
177 Medicin på webben - en internetguide för svensk sjukvård Fredrik Settergren 2011 Svenska
178 Medicinsk och farmaceutisk ordbok - engelsk-svensk, svensk-engelsk = Medical and pharmaceutical dictionary : English-Swedish, Swedish-English Clive K. R. Cressy 2005 Flerspråkigt verk
179 PM - praktisk medicin : terapisamling Bertil Flöistrup 1979 Svenska
180 Medicin och teknik Bertil Jacobson 1987 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.