Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Åsa Algotsson 29 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Merasjärvi och Erkheikki/Juhonpieti - boplatsområden i inlandsmiljö : arkeologisk delundersökning 1993 : rapport 1 från projektet "Samhälle och bebyggelse i östra Norrbotten under neolitikum och äldre bronsålder" (flera utgåvor) Åsa Algotsson 1995 Svenska
3 Kulturmiljövårdsplan för Pajala kommun 1991 Åsa Algotsson 1992 Svenska
4 Fornlämning 42 - Ånneröd 1:5 : Arkeologisk förundersökning : Skee socken : Strömstads kommun Åsa Algotsson 1998 Svenska
5 Arkeologisk förundersökning med komplettering av RAÄ 6 - Kaselyckan 1 : Uddevalla socken och kommun Åsa Algotsson 1998 Svenska
6 Arkeologisk utredning av område för vindkraft - Vik 1:4 m fl : Skee socken : Strömstad kommun Åsa Algotsson 1999 Svenska
7 Samhälle och bebyggelse i östra Norrbotten under neolitikum och äldre bronsålder - Rapport 2: Arkeologiska delundersökningar i Merasjärvi 1994 och 1995 Åsa Algotsson 1997 Svenska
8 Fornlämningar vid sjöarna Merasjärvi och Naankijärvi i Pajala socken och kommun, Norrbottens län - Rapport 3: Arkeologiska delundersökningar vid Merasjärvi samt skadedokumentation av ny fornlämning vid Naankijärvi 1997 Åsa Algotsson 2002 Svenska
9 Uleberg 1:5 och 1:40 - Arkeologisk förundersökning : Tossene socken : Sotenäs kommun Åsa Algotsson 2000 Svenska
10 Stenindustrilämningar i Ejde - en kulturhistorisk dokumentation inom detaljplaneområdet Smörhagen Åsa Algotsson cop.2004 Svenska
11 Arkeologisk utredning inom Hällekind 1:2 Åsa Algotsson cop. 2005 Svenska
12 Arkeologisk utredning inom Kungbäck 1:144 Åsa Algotsson cop. 2005 Svenska
13 Vindkraftverk på Kärra 2:1 - arkeologisk förundersökning : inom del av RAÄ 800 : fastighet: Kärra 2:1, Tanum socken, Tanum kommun Ingela Lundin 2006 Svenska
14 Sten.doc - metod för dokumentation av lämningar från stenhuggarepoken Åsa Algotsson 2004 Svenska
15 Arkeologisk utredning på Nordkoster 1:59 m fl - arkeologisk utredning : Tjärnö socken, Strömstad kommun, Västra Götalands län Åsa Algotsson 2006 Svenska
16 Vindkraft på Övre Tun - arkeologisk förundersökning av Svenneby 165 Övre Tun 3:1, Svenneby socken, Tanum kommun Åsa Algotsson 2006 Svenska
17 Bokenäs Fossen 1:1 - Raä 389 : Arkeologisk förundersökning : Bokenäs socken : Uddevalla kommun Åsa Algotsson 1997 Svenska
18 Bronsålderns bosättningsmönster - Specialundersökning av Världsarvsområdet Tanum : Delrapport I : Tanums socken : Tanums kommun Åsa Algotsson 1997 Svenska
19 Svalebacka - Valla 4:7 : Arkeologisk utredning : Tossene socken : Sotenäs kommun Åsa Algotsson 1997 Svenska
20 Tanumshede 2:54 - Nyupptäckt fornlämning : Tanums socken och kommun Stig Swedberg 1997 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.