Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Allan Holmgren 34 träffar

Titel Författare År Språk
1 Interactions in multi-component mineral systems Bergforsk 2010 : Mineral supply - a grand challenge and opportunity : 04/05/2010 - 05/05/2010 Oleg Antzutkin 2010 Engelska
2 Interactions in multi-component mineral systems Bergforsk Annual Meeting 2011 : 04/05/2011 - 05/05/2011 Oleg Antzutkin 2011 Engelska
3 Application of AFM to probe micro- and nano-sized magnetite particle interaction in Ca2+ solution Soft Matter and Nanofabrication : 25/08/2013 - 31/08/2013 International Summer School on Application of Scanning Probe Microscopy in Life Sciences Illia Dobryden 2014 Engelska
4 Adsorption of ATF additives on wet clutch friction interfaces under water contaminated lubricant conditions Nordic Symposium on Tribology : 10/06/2014 - 13/06/2014 Nowshir Fatima 2014 Engelska
5 Degradation mechanism of water contaminated automatic transmission fluid (ATF) in wet clutch system World Tribology Congress : 08/09/2013 - 13/09/2013 Nowshir Fatima 2013 Engelska
6 Betydelsen av grundläggande forskning för mineraltekniska processer Konferens i mineralteknik 2006 : 07/02/2006 - 08/02/2006 Willis Forsling 2006 Svenska
7 Kinetics of xanthate adsorption on metal sulphides Konferens i Mineralteknik 2004 : 03/02/2004 - 04/02/2004 Andreas Fredriksson 2004 Engelska
8 Interactions in electrolyte solutions studied by reaction kinetics Allan Holmgren 1977 Engelska
9 Par i terapi - kärlek, förståelse, förändring Allan Holmgren 2003 Svenska
10 A prestudy of the recycling properties of aircraft de-/anti-icing fluids - Förstudie avseende avisningsvätska för flygplan Allan Holmgren 1995 Engelska
11 Kompendium i byggkonstruktioner Carl-Allan Holmgren 1990- Svenska
12 Kompendium i byggkonstruktioner H. A Carl-Allan Holmgren 1990 Svenska
13 Kompendium i byggkonstruktioner H. E Carl-Allan Holmgren cop. 1989 Svenska
14-17 Kompendium i konstruktion B - hållfasthetslära för betongkonstruktioner (flera utgåvor) Carl-Allan Holmgren 1989- Svenska
18 Kompendium i konstruktion B, Bilaga - hållfasthetslära för betongkonstruktioner Carl-Allan Holmgren 1976 Svenska
19 Kompendium i konstruktion B, Formler, tabeller, diagram Carl-Allan Holmgren 1989 Svenska
20 Kompendium i konstruktion B, Formler, tabeller, diagram : betongkonstruktioner Carl-Allan Holmgren 1988 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.