Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Eric Afzelius 16 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Åkerman Gottländning, till allmän granskning framställes uti den Gustavianska lärosalen den 15 junii 1813. p. v. t. Femte tidehvarfvets andra stycke (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1813 Svenska
3-4 Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med konungens allernådigste tillstånd och den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Lars Christian Tunelius Stieglersk. stipend; Uplänning till allmän granskning framställes uti den Gustavianske lärosalen den 10 december år 1806. p. v. t. Femte tidehvarfvets första stycke (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1806 Svenska
5-6 Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med konungens allernådigste tillstånd och den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Mobeck Östgöthe till allmän granskning framställes uti den Gustavianske lärosalen den 10 december år 1806. p. v. t. Första tidehvarfvets I. st (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1806 Svenska
7-8 De injuria venia ampliss. consist. acad. Ups. disserit ... Andr. Ericus Afzelius ... p. I. Horis post mer. sol. in aud. Gust. maj. ventil. die XXIX Mart. MDCCCVI (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1806 Latin
9-10 Specimen II. poëseos gentium septentrionalium antiquissimæ, quod, consent. ampl. senat. acad. Ups. philos. eruditorum examini submittunt Andreas Ericus Afzelius ... et Laurentius Joh. Cronstrand, Ostrogothus. In audit. Gustav. maj. die XIII Dec. MDCCXCVIII., Spec. 2 (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1798 Latin
11-12 Specimen III. poëseos gentium septentrionalium antiquissimæ, quod cons. ampl. senat. acad. Ups. philos. eruditorum examini submittunt Andreas Ericus Afzelius ... et Ericus Gustavus Tengstrand, Vestrogothus. In audit. Gustav. maj. die XIII Jun. MDCCXCIX., Spec. 3 (flera utgåvor) Anders Eric Afzelius 1799 Latin
13 Theoriæ possessionis ex jure civili Romanoque sciagraphica adumbratio, quam ex jussu ampl. consist. acad. Aur. et venia consult. facultat. juridicæ examinandam sistit Andreas Ericus Afzelius ... respondente Michaële Tjeder, Aboënsi. In audit. juridico die XIII Junii MDCCCXVIII. h. a. m. s Part. I Anders Eric Afzelius 1818 Latin
14 Theses, quas, honorat. domm. commilitonibus, qui stipendiis publica aut privata munificentia ad academ. imper. Aboënsem constitutis fruuntur, venia consultissimi ordinis juridici publice ventilandas proponit A. E. Afzelius ... respondente Carolo Gustavo Sjöstedt, stip. publ. Aboënsi. In auditorio juridico die XVI Junii MDCCCXX. Horis a. m. solitis Anders Eric Afzelius 1820 Latin
15 Utdrag af ett bref från Örebro, dateradt den 13 augusti 1810. =(Rubr.)= =Anon.= Upsala 1810, hos Stenhammar och Palmblad. K:gl. acad. boktr Anders Eric Afzelius 1810 Svenska
16 Specimen I. de poesi gentium septentrionalium antiquissima præside ... Henrico Gabriele Porthan ... pro gradu exhibet Andreas Ericus Afzelius Vestro-Gothus approb. sen. lyc. aur. phil. in aud. maj. die 25 Junii 1798 horis a. m. consvetis exam. subjiciendum Spec. 1 Henrik Gabriel Porthan 1798 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.