Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Grimvall 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Orsaker till minskande syrehalter i Bottenhavet Joakim Ahlgren 2017 Svenska
2 STATISTICAL WORKSHOP ON GRADIENT STUDIES - UPPSALA, 23 - 25 OCTOBER 2013 Thorsten Balsby 2013 Engelska
3 Data preordering in generalized PAV algorithm for monotonic regression Oleg P. Burdakov 2006 Engelska
4 STATISTICAL WORKSHOP ON GRADIENT STUDIES TJÄRNÖ, 30 JANUARY -1 FEBRUARY 2013 Jacob Carsten 2013 Engelska
5 Statistical Workshop on Gradient Studies. Uppsala, 13-15 February 2012 Jacob Carstensen 2012 Engelska
6 Kvalitetsgranskning av fysikalisk-kemiska data från den regionala havsmiljöövervakningen Johanna Elam 2013-11-18 Svenska
7 Simulation of multivariate time series of meteorological data Åsa Forsman 2002 Engelska
8 Fallstudie: Förekomst och tillförsel av näringsämnen (P) Lena Gipperth 2012-06-15 Svenska
9 Approximation of Bellman-Harris branching processes Anders Grimvall 1973 Engelska
10 Dricksvatten och hälsa - en kommenterad bibliografi Anders Grimvall 1983 Svenska
11 Intensiv trafik i haven runt Sverige Anders Grimvall 2014 Svenska
12 Naturally-Produced Organohalogens Anders Grimvall 1995 Engelska
13 On approximation of age-dependent branching processes Anders Grimvall 1972 Engelska
14 On the convergence of sequences of branching processes Anders Grimvall 1973 Engelska
15 On the transition from a Markov chain to a continuous-time process Anders Grimvall 1972 Svenska
16-17 On the transition from a Markov chain to a continuous-time process (flera utgåvor) Anders Grimvall 1972 Engelska
18 Semiparametric smoothers for trend assessment of multiple time series of environmental quality data Anders Grimvall 2005 Engelska
19 Sjöar och vattendrag i Skåne - går utvecklingen åt rätt håll? - statistisk utvärdering av vattenkvalitet och provtagningsprogram i Skåne län Anders Grimvall 2003 Svenska
20 Humic substances in the aquatic and terrestrial environment - proceedings of an international symposium, Linköping, Sweden, August 21-23, 1989 cop. 1991 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.