Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Gustavsson, pedagog 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hjälp att finna sin egen väg - familjesamtal och föräldragrupper med föräldrar till förståndshandikappade barn Anders Gustavsson, pedagog 1988 Svenska
2 Normalmiljön - det är vi det --- - en studie av vad det innebär att bo granne med förståndshandikappade Anders Gustavsson, pedagog 1990 Svenska
3 Social forskning om människor med psykisk utvecklingsstörning - en bibliograferad kommentar Anders Gustavsson, pedagog 1990 Svenska
4 Rapport från det nordiska symposiet om socialt samspel mellan handikappade och icke-handikappade människor - på Hässelby slott 16 och 17 maj 1989 Anders Gustavsson, pedagog 1990 Svenska
5 Närhet och gemenskap - en studie av personer med långvariga psykiska störningar och deras sociala situation Anders Gustavsson, pedagog 1993 Svenska
6-7 Tyst kunskap - vad är det egentligen? : rapport från CKVO-seminariet kunskapsbildning i vård och omsorg (flera utgåvor) 1996 Svenska
8 Normalization and then ...? - social research about disabilities - setting the agenda for the 90s : report from a symposium in Stockholm 2-3 July 1990 1993 Engelska
9 A new school for learning disabled pupils in Sweden? - contribution to the consolidation of the concept of integration Anders Gustavsson, pedagog 1994 Engelska
10 Social pedagogik idag - rapport från tre länder om pågående forskning och utbildning : symposierapport från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 1994 Flerspråkigt verk
11 Aktuella vittnespsykologiska frågor - sex uppsatser från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet 1994 Svenska
12 Disability and integration - experiences from six countries 1995 Engelska
13 Att förstå människor - tillämpning av den formella datastrukturanalysen Anders Gustavsson, pedagog 1996 Svenska
14-16 Samhällsideal och föräldraansvar - om föräldrar till förståndshandikappade barn (flera utgåvor) Anders Gustavsson, pedagog 1995 Svenska
17 Mot normalt? - omsorgsideologier i forandring 1992 Norska
18 Intellectual disabilities in the Nordic welfare states - policies and everyday life 1996 Engelska
19 Omsorgsvetenskaper - perspektiv, forskning, praktik 1998 Svenska
20 Inifrån utanförskapet - om att vara annorlunda och delaktig Anders Gustavsson, pedagog 2001 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.