Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Järnegren 33 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Övertalighet och arbetsmiljö (flera utgåvor) Bosse Angelöw 1990 Svenska
3 Småhusområden i en växande region - ett förslag till forskningsprogram Göran Arnman 1975 Svenska
4-5 Bostadsområde i förändring - forskningscirkeln som samarbetsform mellan boende, förvaltare, kommunala tjänstemän och forskare (flera utgåvor) 1988 Svenska
6 Malmötrakten - utvecklingen av bosättningsmönster, boendeformer och det kapitalistiska produktionssättet under ett sekel Kurt Gasslander 1977 Svenska
7 Arbetslivsforskning och utbildning för fackliga kunskapsbehov - en utredningsrapport från Lunds universitet Anders Järnegren 1984 Svenska
8 Bostadsområden som psyko-sociala arbetsmiljöer Anders Järnegren 1986 Svenska
9-10 Den byggda miljöns symbolvärden - attityder till bevarande av industrialismens boendeformer (flera utgåvor) Anders Järnegren 1981 Svenska
11 Facklig verksamhet och samhällsplanering - rapport från en forskningscirkel inom LO-sektionen i Burlöv Anders Järnegren 1980 Svenska
12 Forskningscirkel vid en lagercentral - ett samarbete mellan Handelsanställdas förbund och Lunds universitet Anders Järnegren 1991 Svenska
13-15 En kulturekologisk studie av sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende - val av undersökningsområden (flera utgåvor) Anders Järnegren 1972-1975 Svenska
16 En kulturekologisk studie av sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende 1, Utgångspunkter för undersökningen Anders Järnegren 1972 Svenska
17 En kulturekologisk studie av sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende 2, Val av undersökningsområden Anders Järnegren 1972 Svenska
18 En kulturekologisk studie av sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende 3, Tre samhällens förändringshistoria : Arlöv, Råå och Kopparberg Anders Järnegren 1975 Svenska
19 En kulturekologisk studie av sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende 4, Tre samhällens förändringshistoria : kartmaterial Anders Järnegren 1974 Svenska
20 Ett program för lokalt utvecklingsarbete Anders Järnegren 1991 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.