Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Axelsson 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tentamina philosophica circa æternitatem mundi Aristotelicam, quæ consentiente ampliss. Facult. Philos. in Reg. Acad. Upsaliensi, præside ... Erico Alstrin ... pro gradu, ad publicum examen modeste defert Andreas Axelsson, Westmannus. in aud. Carol. maj. ad diem 16. Maji anni MDCCXXVIII Eric Alstrin 1728 Latin
2 Geometrisk algebra - språket för n-dimensionell geometri Andreas Axelsson 1998 Engelska
3 Guds godhet i menniskians skapelse, i anledning af Salomos ord, Predikare bokens c. 7. v. 30. Uti et allmänt präste möte, tå articulen, om then fullkomlige och til Guds beläte skapade menniskian, afhandlades, förestäld och bewisad i Westerås dom-kyrckio, then 6. september 1748. Af Andreas Axelsson - kyrkoherde i Näsby och Erwalla församlingar i Westerås sticht Andreas Axelsson 1748 Svenska
4 Guds råd och werk i sin regering öfwer mennisko-slägtet, i några mål genom bewis och exempel förestäldte af Andr. Axelsson. ... Pro fide et christianismo. Stockholm, 1775. Tryckt hos Henric Fougt, riddare af kongl. Wasa orden och kongl - boktryckare Andreas Axelsson 1775 Svenska
5 "Overstimulated" - en studie i Jack Smiths estetiska förhållningssätt till film och teater Andreas Axelsson 1998 Ht Svenska
6 De trognas lefwande hopp, uti en christelig lik-predikan, öfwer högwälborna grefwinnan, nu hos Gud ewinnerligen salige, fru Sophia Löwen, för detta ... lieutenantens wid wästgötha cavallerie herr Sten Stures, högtälskeliga maka och hus - fru, som på sit 34:de ålders år, den 20 julii 1760 i herranom afsomnade, och den 29 der på följande, i närwaro af en högförnäm församling, med anständig heder, uti Muncketorps kyrcka begrofs, til gudelig betracktelse enfalleligen förestäldt : af Andr. Axelsson. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1760 Andreas Axelsson 1760 Svenska
7 Dissertationem academicam de necessitate poenae in republica, approbante ampliss. senatu philos. in illustr. academ. Upsal. moderante ... Andrea Grönwall ... publicæ bonorum censuræ reverenter subjicit Andreas Axelsson, Westmannus. In aud. Gust. maj. die XXII. Decemb. anni M D CCXXV. Horis ante meridiem consuetis Anders Grönwall 1725 Latin
8 Notification om dödsfall 1776 Svenska
9 Uppsatser i matematikdidaktik för högskolan vårterminen 2007 2007 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.