Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Nordberg 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Jarlabankes bro - arkeologisk förundersökning av Jarlabankes bro, RAÄ 4 i Täby socken och kommun, Uppland Lars Andersson, arkeolog 2009 Svenska
2 Bro till evigheten - brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid : ett symposium på Såstaholm, Täby den 3-4 april 2009 arrangerat av Stockholms läns museum 2009 Svenska
3 VMA på nya media - förstudie Erik Karlberg 2002 Svenska
4 Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri - kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning Andreas Nordberg 2013 Svenska
5 Husby i Österåker - särskild arkeologisk undersökning av del av boplats RAÄ 209:2 vid Husby, Österåkers socken och kommun, Uppland Andreas Nordberg 2008 Svenska
6 Jul, disting och förkyrklig tideräkning - kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden Andreas Nordberg 2006 Svenska
7-8 Krigarna i Odins sal - dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion (flera utgåvor) Andreas Nordberg 2004 Svenska
9 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården - Uppland, Adelsö socken, Hovgården 1:1, 3:4, 4:1, Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och 55:2 : dnr 422-3322-2011 : arkeologisk förundersökning i form av Schaktövervakning Andreas Nordberg 2012 Svenska
10 Vallentuna, RAÄ 521 - arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte samt kartering av området kring en skärvstenshög, RAÄ 521, Vallentuna socken och kommun, Uppland Andreas Nordberg 2008 Svenska
11 Ett vendeltida grophus vid Bagare by - arkeologisk slutundersökning av del av boplats, RAÄ 401, Sollentuna socken och kommun, Uppland Andreas Nordberg 2008 Svenska
12 Religionshistorikern Folke Ström - föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017 2019 Svenska
13 Skiftet - vikingatida sed och kristen tro : ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet 2017 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.