Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anita Pettersson-Strömbäck 7 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Chemical exposure in the work place - mental models of workers and experts (flera utgåvor) Anita Pettersson-Strömbäck 2008 Engelska
3 Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna - resultat från en enkätstudie Anita Pettersson-Strömbäck 2012 Svenska
4 Arbetsgivarens organisatoriska ansvar – i rätten och i praktiken 2019 19-12 juni Sweden Norrköping Arbetets museum "Hållbar utveckling i organisationer" FALF 2019 Johan Holm 2019 Svenska
5 Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle - rapport till Miljödomstolen Anita Pettersson-Strömbäck 2009 Svenska
6 Slutrapport från AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun - Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö – en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun Anita Pettersson-Strömbäck 2018 Svenska
7 Projekt Norräng 2.0 Arbetsmiljö i skolan efter införande av klassmentorer - Delrapport I: Resultat från baslinjemätning, ettårsuppföljning och fokusgruppsintervjuer Maria Nordin 2018 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.