Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anna Bredström 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den Europeiska identiteten - En diskursanalys av EU's kulturpluralistiska identitetspolitik Anna Bredström 1999 Svenska
2 "F olkhemsrap?" - motstånd och "anständighet" i svensk hip hop Anna Bredström 2002 Svenska
3-4 Safe sex, unsafe identities - intersections of 'race', gender and sexuality in swedish HIV/AIDS policy (flera utgåvor) Anna Bredström 2008 Engelska
5 Rasism, kön och sexualitet - en intervjustudie Anna Bredström 2005 Svenska
6 "Folkhemsrap? - motstånd och "anständighet" i svensk hiphop Anna Bredström 2002 Svenska
7 Folkbildning i global (o)rättvisa - makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser Sofia Österborg Wiklund 2019 Svenska
8 Genetik och ras 2020 Svenska
9 Life During Covid-19 - from Norrköping to the World 2020 Engelska
10 Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss - Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Dnr Ju2019/00509/L7) Fereshteh Ahmadi 2019 Svenska
11 Närvarande och frånvarande fäder - Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård Anna Bredström 2017 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.