Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Annika von Schéele 13 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Nya daghem i gamla grannskap - mål, plan och verklighet : barnomsorgsutbyggnaden i Örebro efter 1975 (flera utgåvor) Annika von Schéele 1985 Svenska
3 Daghem och grannskap - om boende och barnomsorg i fem grannskap i Örebro : slutrapport, remissupplaga Annika von Schéele 1979 Svenska
4 Daghem och grannskap i Örebro Annika von Schéele 1982 Svenska
5 Sagt och gjort - från beslut till resultat i kommunal planering Annika von Schéele cop. 1985 Svenska
6 Evaluating housing renewal policy - an interest-oriented approach Annika von Schéele 1989 Engelska
7 Flyttningar och lokalt förändringsarbete i Bergslagen Lars-Erik Borgegård 1989 Svenska
8 Så vill vi bo - om gemensamt och särskiljande i våra bostads- drömmar Annika von Schéele 1994 Svenska
9 Stadens etik 2000 Svenska
10 Nya daghem i gamla hus - en enkät och intervjuundersökning = New day-centres in old buildings : a questionnaire and interview survey Annika von Schéele 1983 Svenska
11 När olika världar mötas - om samordnad boendeservice och områdesförnyelse Annika von Schéele 1990 Svenska
12 Ombyggnad som partnerskap - process med delat ansvar Annika von Schéele 1998 Svenska
13 Bygga på kvinnors kunskap 2004 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.