Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Arvid Odencrants 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bidrag till frågan om fotografisk fotometri Arvid Odencrants 1915 Svenska
2 Flygbildens framställning, egenskaper och användning Arvid Odencrants 19-- Svenska
3 Fotografi och fotogrammetri - bildtagning, bildläsning och bildmätning Arvid Odencrants 1929 Svenska
4 Fotografien i naturskyddets och hembygdsvårdens tjänst - Efter ett föredrag, hållet vid Smålands nations hembygdskurs i Huskvarna den 30 juni 1917. 1918. Arvid Odencrants s.a Svenska
5 Den fotografiska bildens optik i teori och praktik Arvid Odencrants 1948 Svenska
6 Fotografiska metoder för bestämmande af ljusintensitet Arvid Odencrants 1907 Svenska
7 Fotografiska mätmetoder Arvid Odencrants 1924 Svenska
8 Fotogrammetri - bildmätningens grunder och användning Arvid Odencrants 1933 Svenska
9 Fotogrammetrien, dess förutsättningar, arbetsmetoder och utövande samt dess användning för militära ändamål Arvid Odencrants 1926 Svenska
10 Framkallningen Arvid Odencrants 1928 Svenska
11 Handledning i allmän fotografi och laboratoriearbeten Arvid Odencrants 19-- Svenska
12 Handledning i ballistisk fotogrammetri med Zeiss'fototeodoliter f=38 cm Arvid Odencrants 19-- Svenska
13 Kartframställning efter fotografiska metoder Arvid Odencrants s.a Svenska
14 Luminescence spectra of fluorites 1 Arvid Odencrants 1910 Svenska
15 Den moderna kinematografien - dess förutsättningar, arbetssätt och möjligheter Arvid Odencrants 1926 Svenska
16 Om sensitometrar i allmänhet och Eder-Hechts i synnerhet Arvid Odencrants 19-- Svenska
17 Om sensitometri och sensitometrar Arvid Odencrants 1916 Svenska
18 Principerna för fotografiska mätningsmetoder - Orienterande översikt Arvid Odencrants 1926 Svenska
19 Sensitometrische Apparate und deren Fehlerquellen Arvid Odencrants 1916 Tyska
20 Sparsamhet - och ändå bättre resultat i arbetet Arvid Odencrants 1940 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.