Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Fredrik Runstedt 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 I rösträttsfrågan - synpunkter och uppslag Axel Fredrik Runstedt 1906 Svenska
2 Sammanringning - sånger och dikter Axel Fredrik Runstedt 1907 Svenska
3 Hvarför faller rösträttsfrågan - och huru skall hon upphjälpas? Axel Fredrik Runstedt 1904 Svenska
4 Förslag till reviderad psalmbok för svenska kyrkan - På kungl. maj:ts uppdrag utg. 2:a uppl J. A. Eklund 1912 Svenska
5 Förslag till rösträttsfrågans lösning enligt svenska förhållanden - Enmanskretsar och dock proportionella val. Majoriteten väljder direkt, minoriteten indirekt Axel Fredrik Runstedt 1904 Svenska
6 Till mina konfirmander - Som minne af deras konfirmation och första nattvardsgång i Gökhems kyrka den 3 och 4 juli 1909. Af deras Lärare Axel Fredrik Runstedt 1909 Svenska
7-8 Esperanto - Det internationella språket. La lingvo internacia. Grammatik, ordbildningslära och exempelsamling. Delvis efter "La esperantisto" af -ns- (flera utgåvor) Axel Fredrik Runstedt 1890 Svenska
9 Organisationen af lokalförsamlingen - Af A.R Axel Fredrik Runstedt 1910 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.