Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Barbro Karlström 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tid-temperaturmätningar vid hantering av mat i några olika typer av storhushåll Barbro Karlström 1974 Svenska
2 Stekningsgradens och varmhållningens inverkan på hamburgare - bestämning av proteinkvalitet (PER), linolsyra och sensorisk kvalitet = The influence of degree of frying and of warm holding on hamburgers : analysis of protein quality (PER), linoleic acid and sensory quality Lena Jonsson 1976 Svenska
3 Varmhållning av potatis - inverkan av tid och temperatur på sensorisk kvalitet, vitamin B6 och askorbinsyra = Warm holding of potatoes : the influence of time and temperature on sensory quality, vitamin B6, and ascorbic acid Barbro Karlström 1977 Svenska
4 Varmhållning av potatis i luft, kväve och koldioxid - inverkan på sensorisk kvalitet, askorbinsyra och flyktiga ämnen = Warm-holding of potatoes in air, nitrogen and carbon dioxide : the influence on sensory quality, ascorbic acid and volatile components 1978 Svenska
5 Varmhållning av potatis i olika utrustningar - inverkan på sensorisk kvalitet, askorbinsyra och vitamin B₆ Barbro Karlström 1980 Svenska
6-7 Kvalitetsförändringar vid varmhållning av livsmedel i storhushåll - Quality changes during warm-holding of foods in catering establishments (flera utgåvor) Barbro Karlström 1982 Svenska
8 Preferenser för potatis serverad vid olika temperaturer Ulla Gustafsson 1985 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.