Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Berith Enbäck 2 träffar

Titel Författare År Språk
1 Längs med länsväg 1008 - arkeologisk förundersökning av röjningsrösen RAÄ 370 och boplatslämningar RAÄ 375, inför planerad ny sträckning för länsväg 1008 : Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Berith Enbäck cop. 2009 Svenska
2 Odling i Illharjens skugga - undersökning av fossil åkermark och röjningsrösen för ny vägsträckning av riksväg 31 förbi Bäckseda samt cykelväg inom fastigheten Storegården 1:22 : Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk undersökning Berith Enbäck 2004 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.