Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bertil Sjöholm 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Differentierade fjärrvärmetaxor Stig-Inge Gustafsson 1985 Svenska
2 Ytattackflottiljen på ostkusten under 30 år 1960-1990 Peter Kjellson 199- Svenska
3 Differentierade elprisers inverkan på energihushållningen Bertil Sjöholm 1983 Svenska
4 Differentierade eltaxors påverkan på förnyelsebara energikällor för uppvärmning Bertil Sjöholm 1983 Svenska
5 Differentierade fjärrvärmetaxor Bertil Sjöholm 1982 Svenska
6 Distributionssystemets påverkan av differentierad elprissättning Bertil Sjöholm 1983 Svenska
7 Elprisets inverkan på elpannor i fjärrvärmenätet Bertil Sjöholm 1982 Svenska
8 Kraftvärmeproduktion vid differentierade elpriser Bertil G. Sjöholm 1982 Svenska
9 Direct cost differential rates as an energy load management tool Bertil H. Sjöholm 1984 Engelska
10 Influence of differential rates on heating systems Bertil H. Sjöholm 1984 Engelska
11 Den kommunala rot-marknaden Bertil H. Sjöholm 1990 Svenska
12 Konsekvenser för elvärme med varierande elpriser Bertil Sjöholm 1983 Svenska
13 Möjligheter och lönsamhet i att flytta elkonsumtion genom energiackumulering Bertil Sjöholm 1983 Svenska
14 Servicesektorns påverkan av differentierad elprissättning Bertil Sjöholm 1983 Svenska
15 Tekniska möjligheter och ekonomiskt incitament att förändra hushållselkonsumtionen p.g.a. differentierade eltaxor Bertil Sjöholm 1983 Svenska
16 Tänkbara konsekvenser av tidsvarierad elprissättning Bertil Sjöholm 1982 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.